Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 3/2006 wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski odbytego dnia 27 grudnia 2006r.

Protokół Nr 3/2006 wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski odbytego dnia 27 grudnia 2006r.

Numer protokołu: 3
Rok: 2006

Protokół Nr 3/2006
wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski
odbytego dnia 27 grudnia 2006r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu:
1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
4. Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak

Wszystkich radnych oraz Pana Wójta i Sekretarza Gminy powitał zastępca Przewodniczącego Rady Gminy, Pan Jan Żalik.
Następnie przystąpiono do przedstawienia:

PROJEKTÓW UCHWAŁ W SPRAWIE:
- zarządzenia wyborów sołeckich
Radni zadecydowali, że wybory sołeckie odbędą się w terminie od 15 stycznia do 23 stycznia 2007r. Ustalili również harmonogram spotkań na poszczególnych wsiach.

- udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w roku 2006
Projekt uchwały przedstawił Pan Wójt. Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Ponadto Pan Wójt poinformował radnych, że przeglądał projekt budżetu powiatu na rok 2007 i stwierdził iż w roku 2007 na terenie naszej gminy nie przewiduje się żadnych inwestycji. Wyjaśnił również, że w roku 2007 raczej nie możemy liczyć na środki unijne ponieważ zmieniły się zasady załatwiania wniosków o środki unijne co w żaden sposób nie ułatwia nam staranie się o te środki. Byłem na spotkaniu Wójtów i Burmistrzów z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego i tam przedstawiono nam nowe zasady starania się o środki unijne - poinformował pan Wójt. Nie oznacza to jednak, że nie będziemy składać wniosków – oświadczył pan Wójt.

- wyrażenie zgody na zawarcie umów dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata i wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzierżawę
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

- zmiany w budżecie gminy
Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Karolczak – Skarbnik Gminy.
Odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie. Wiele pytań dotyczyło załącznika nr 6 do projektu uchwały określającego limity na wieloletnie plany inwestycyjne w latach 2006-2009.
Pan Radwan – radny Szelejewa Pierwszego pytał o przebudowę dróg gminnych Huby – Lipki a pan Śląski – radny Szelejewa Drugiego o przebudowę drogi do Stefanowa.
Stosownych wyjaśnień w tej sprawie udzielił pan Wójt.

- ustalenie opłat za usługi świadczone przez przedszkole samorządowe.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, proponując aby opłaty za przedszkole wzrosły o 3%. Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

- ustalenie wysokości diet dla radnych.
Po długiej dyskusji na ten temat i wielu propozycjach radni zadecydowali, że należy poddać pod głosowanie następujące stawki:
Ustala się stałą miesięczną dietę dla:
1/ Przewodniczącego Rady w wysokości 1 000,- zł.
2/ Zastępców Przewodniczącego Rady w wysokości 550,- zł.
3/ Przewodniczących Komisji w wysokości 550,- zł.
4/ Członków Komisji Rewizyjnej w wysokości 530,- zł.
5/ Radnych w wysokości 500,- zł.
15 radnych głosowało za podjęciem uchwały w sprawie wysokości diet dla radnych w wysokości jak wyżej.
Więcej dyskusji nie podjęto wobec czego zastępca Przewodniczącego Rady Gminy, Pan Jan Żalik podziękował wszystkim za udział we wspólnym posiedzeniu.
Protokółowała: M. KoniecznaTyp dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2006-12-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.