Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 1/2007 posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu odbytego w dniu 19 marca 2007r.

Protokół Nr 1/2007 posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu odbytego w dniu 19 marca 2007r.

Numer protokołu: 1
Rok: 2007

Protokół Nr 1/2007
posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu odbytego w dniu 19 marca 2007r. w Urzędzie Gminy Piaski

Obecni na posiedzeniu:
1. Radni – wg listy obecności
2. Wójt Gminy – Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy – Wiesław Glapka
4. Przewodniczącą Rady Gminy - Irena Różalska
5. Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak

Pan Wiesław Woźniak – przewodniczący komisji powitał wszystkich na pierwszym posiedzeniu komisji i poprosił o przedstawienie projektów uchwał które będą przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Gminy.
PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE:
- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na rok 2007
Projekt uchwały bardzo szczegółowo przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak. Radni nie wnieśli uwag.
- zmiany uchwały Rady Gminy Piaski Nr V/21/2007 z dnia 20 stycznia 2007r.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Wyjaśniła, że w uchwale Rady Gminy Piaski Nr V/21/2007 z dnia 30 stycznia 2007r. dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na rok 2007 należy dokonać korekty w 2 paragrafach. Przedstawiła brzmienie tych paragrafów. Radni nie wnieśli uwag.
- wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości z zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Projekt uchwały przedstawiła p. Regina Karolewicz – inspektor ds. gospodarki gruntami rolnymi. Stosownych wyjaśnień w tej sprawie udzielił również Wójt Gminy. Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
- zmiana uchwały Nr V/25/2007 Rady Gminy Piaski z dnia 30 stycznia 2007r, w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
Projekt uchwały przedstawiła p. Regina Karolewicz. Radni nie wnieśli uwag.
- zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Projekt uchwały przedstawił Pan Wójt. Ponadto p. Wójt poinformował, że na dzień dzisiejszy mamy w gminie grupę remontową lecz prawdopodobnie, zgodnie z ostatnimi zapowiedziami rządu, będziemy musieli grupę zlikwidować i utworzyć spółkę skarbu gminy wraz z Zarządem i Radą Nadzorcza która będzie miedzy innymi zajmowała się sprawami dostarczania wody dla mieszkańców gminy. Jeżeli taka spółka powstanie wówczas będzie przedstawiała taryfy za wodę i ścieki. Komisja budżetowa zaakceptowała taryfy za wodę i ścieki przedstawione w projekcie uchwały.
- Przyjęcie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach.
Projekt uchwały przedstawiła p. Maria Ratajczak – kierownik GOPS w Piaskach. Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
- wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla:
a/ Zespołu Szkół w Piaskach
b/ Zespołu Szkół w Szelejewie
c/ Zespołu Szkół w Bodzewie
d/ Przedszkola Samorządowego w Piaskach
e/ Zespołu Obsługi Szkół w Piaskach
f/ Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach
Stosownych wyjaśnień udzielił Sekretarz Gminy. Poinformował, że Rada Gminy musi ustalić najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla tych jednostek oraz ustalić wartość jednego punktu aby można było dokonać zmian w płacach pracowników w/w jednostek. /nie dotyczy to płac nauczycieli tylko pracowników administracyjnych/ Powiedział, że na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze przygotowanych propozycji lecz na najbliższej sesji radni otrzymają propozycję w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu. Komisja zaakceptowała propozycję Sekretarza Gminy.
- powołanie zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Piaskach
Pan Wójt zaproponował na to stanowisko p. Małgorzatę Furman, stwierdził jednocześnie, że ma odpowiednie kwalifikacje na to stanowisko i nie ma do jej pracy zastrzeżeń. Radni nie wnieśli uwag i zaakceptowali propozycję p. Wójta.
- wysokość diety dla sołtysów
Pan wójt poinformował, że na spotkaniu z sołtysami padały różne propozycje w sprawie wysokości diety dla sołtysów. Wymienił kwotę 250,- zł. – czyli połowę diety radnego. Komisja budżetowa po dyskusji na ten temat zaproponowała dietę dla sołtysów w wysokości 160,- zł.
- przyjęcie planów pracy Rady Gminy Piaski, Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych komisji Rady Gminy Piaski na rok 2007.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych projektów uchwał.

Następnie pan Wójt poinformował o pracach bieżących prowadzonych obecnie na terenie gminy /kapitalny remont Domu Strażaka, prace na placu targowym, układanie trylinki- Lipie-Szelejewo, itp./

Rozpatrzenie wniosków:
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Kasia" – prosi o wsparcie finansowe. Wniosek rozpatrzono negatywnie
- Starostwo Powiatowe w Lesznie prosi o wsparcie finansowe na zakup łodzi motorowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie sezonu letniego akwenów wodnych terenu powiatu leszczyńskiego. Wniosek rozpatrzono negatywnie.
- Państwowa Wyższa Szkoła zawodowa w Lesznie - prosi o wsparcie finansowe. Wniosek rozpatrzono negatywnie.
- Klub Strzelectwa Sportowego „Malińcza„ prosi o pomoc materialną i finansową na ustawienie nowego opłotowania strzelnicy Kbks przy Domu Strażaka w Piaskach. Zadecydowano, że wniosek zostanie rozpatrzony w terminie późniejszym w miarę możliwości finansowych w tym zakresie.
- Wieś Godurowo prosi o założenie chodnika na odcinku – od drogi krajowej w stronę bloków mieszkalnych /około 100 mb/ Zadecydowano, że w terminie późniejszym, w miarę możliwości finansowych, wniosek zostanie rozpatrzony ponownie.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: M. Konieczna

                                                                               Przewodniczący komisji

                                                                                      Wiesław Woźniak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2007-03-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.