Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 2/2007 wspólnego posiedzenia komisji budżetu i rolnictwa odbytego w dniu 25 maja 2007r.

Protokół Nr 2/2007 wspólnego posiedzenia komisji budżetu i rolnictwa odbytego w dniu 25 maja 2007r.

Numer protokołu: 2
Rok: 2007

Protokół Nr 2/2007
wspólnego posiedzenia komisji budżetu i rolnictwa
odbytego w dniu 25 maja 2007r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu:
1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
4. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska
5. Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak

Projekty uchwał w sprawie:

- zmian budżetu i zmian w budżecie na 2007r.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy,Pani Elżbieta Karolczak.
Radni nie wnieśli uwag.

- wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Piaski działek gruntu położonych w Smogorzewie, z przeznaczeniem pod drogę
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy, radni nie wnieśli uwag.

- wyrażenia zgody na lokalizacje zbiornika retencyjnego
Projekt uchwały przedstawił p. Wójt.
Zaznaczył, że gmina nie będzie ponosić kosztów wykonania koncepcji programowej na budowę zbiornika ani kosztów badan geologicznych. Na dzień dzisiejszy są to jedynie rozmowy na ten temat ponieważ należy najpierw uregulować sprawy roszczeń do gruntu ale nie jest to nasz problem – stwierdził p. Wójt. Ponadto zalew nie jest zapisany w planach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego i do jego budowy jeszcze daleka droga. Uważam, że powinniśmy jednak pozwolić na przeprowadzenie stosownych badań geologicznych gruntów a do tego potrzebna jest zgoda Rady Gminy w postaci uchwały – stwierdził p. Wójt.
Radni zaakceptowali projekt uchwały.
Następnie Pan Wójt poinformował o możliwości likwidacji przedszkola w Strzelcach Wielkich ze względu na małą liczbę dzieci tam uczęszczających. Na dzień dzisiejszy mieszkańcy Strzelec Wielkich nie wyrażają zgody na likwidację przedszkola lecz na zebraniu wiejskim powiedziałem, że jeżeli liczba dzieci uczęszczających do przedszkola będzie poniżej 7 osób wówczas likwidacja jest nieunikniona gdyż są to za duże koszty dla gminy. Ponadto p. Wójt zaproponował, że w przypadku likwidacji przedszkola dzieci które byłyby chętne do uczęszczania do przedszkola można dowozić do Piasków. W ten sposób zaoszczędzilibyśmy rocznie około 50 tys. zł które można by przeznaczyć na rozbudowę przedszkola w Piaskach – stwierdzil p. Wójt.
odobna sytuacja może się w przyszłości zdarzyć w Szelejewie gdyż do przedszkola z roku na roki uczęszcza coraz mniej dzieci a koszty utrzymania są bardzo duże – stwierdził p. Wójt.
Następnie p. Wójt poinformował, że p. Zofia Grzegorzewska wnioskuje o sprzedaż drugiej połowy budynku w Szelejewie zajmowanego obecnie przez Telekomunikację Polską jako pomieszczenie poczty.
Poinformował również o stanowisku komisji oświaty w tym temacie.
Radni zadecydowali, że na dzień dzisiejszy nie będą podejmować decyzji w tej sprawie a wniosek zostanie rozpatrzony w terminie późniejszym jak będziemy znać stanowisko mieszkańców Szelejewa na temat ewentualnej likwidacji poczty.

- Sprawa przyznania limitu na rozmowy komórkowe dla Przewodniczącej Rady Gminy.
Komisje podtrzymały dotychczasowy limit rozmów komórkowych – 200 zł miesięcznie .

- Sprawa upoważnienia wiceprzewodniczącego Rady Gminy Piaski do podpisywania delegacji Przewodniczącej Rady Gminy.
Komisje zadecydowały, że delegacje Przewodniczącej Rady Gminy Piaski będzie podpisywał pierwszy wiceprzewodniczący Rady Gminy – p. Jan Żalik.

Następnie Pan Wójt poinformował radnych o prowadzonych obecnie pracach remontowych na terenie gminy:
- świetlica środowiskowa w Szelejewie
- świetlica w Bodzewie
- układanie trylinki na placu targowym
- remont budynku na placu targowym w którym obecnie znajdują się sanitariaty
- utwardzanie placu przed kościołem oraz wiele innych drobnych prac remontowych

Rozpatrzenie wniosków:
- Przedsiębiorstwo usługowo-budowlane „PRO-BUD” Gostyń – Paulina Kluczyk zwraca się z prośbą o umożliwienie dojazdu do firmy położonej w Strzelcach Wielkich, nr działki – 508/41
Komisja rozpatrzyła wniosek pozytywnie.
- Zakład handlowo-usługowy- Eko-skórtex- Angelika Ligocka - Tomice wnioskuje o podwyższenie górnych stawek opłat zawartych w uchwale rady Gminy Piaski Nr V/23/2007 określającej górne stawki opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
Radni zadecydowali, że w tym roku nie będziemy podejmować nowej uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek za usługi świadczone w zakresie wywozu i składowania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych.

- Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu prosi o dotację finansową w wysokości 5 tyś. złotych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, wykonywanych przez Zespół Dzielnicowych w Piaskach.
Komisja zadecydowała, że nie należy przekazywać środków finansowych w najbliższym czasie, może pod koniec roku znajdą się środki w budżecie na ten cel.

Wolne głosy i wnioski:
Pan Szafranek – radny z Piasków pytał o możliwość ułożenia od nowa chodnika na ulicy Drzęczewskiej w Piaskach w okresie wakacyjnym gdzie dzieci nie będą chodzić do szkoły. Chodnik jest w bardzo złym stanie, ma wiele nierówności a w okresie deszczowym w wielu miejscach zalany jest wodą.
Pan Wójt odpowiedział, że w miarę możliwości, jak pracownicy fizyczni pokończą inne rozpoczęte prace być może ułożymy od nowa chodnik.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała : M. Konieczna

                                                              Przewodniczący komisji:
                                                   rolnictwa                                  budżetu

                                                 Jan Kędzia                          Wiesław Woźniak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2007-05-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.