Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 3/2007 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 24 kwietnia 2007r.

Protokół Nr 3/2007 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 24 kwietnia 2007r.

Numer protokołu: 3
Rok: 2007

Protokół Nr 3/2007
posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia,
opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu
24 kwietnia 2007r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu:
1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
4. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska
5. Dyrektor GOK Piaski – Jan Nawrot

Porządek posiedzenia:
1. Wyjazd w teren .
2. Zapoznanie się z działalnością hali sportowej i świetlic środowiskowych.
3. Sprawozdanie dyrektora GOK z działalności tej placówki w roku ubiegłym.
4. Plany inwestycyjne w placówkach oświatowych na terenie gminy.
5. Stan przygotowania do obchodów Dni Piasków.
6. Wolne głosy i wnioski.

Ad. 1 Wyjazd w teren
Komisja wyjechała w teren do świetlicy wiejskiej w Smogorzewie, do Domu Strażaka w Bodzewie i do Drzęczewa Drugiego aby obejrzeć pomieszczenie które w przyszłości można adoptować na świetlicę wiejską.
Po powrocie p. Stefan Śląski – przewodniczący komisji stwierdził, że w Bodzewie w Domu Strażaka nie należy przeprowadzać wielkich remontów które pochłoną duże środki finansowe gdyż budujemy tam halę sportową a przecież w innych miejscowościach też jest jeszcze wiele pilnych prac do wykonania.
Przewodnicząca Rady Gminy i pozostali radni uważają, że należy jednak przeprowadzić taki remont który umożliwi sali w Domu Strażaka normalne funkcjonowanie, podniesie jej standard aby zachęcić do wynajmowania sali na różne uroczystości.
Pan Klimkowski zauważył, że nie można porównać w żadnym wypadku sali w Bodzewie do sali w Smogorzewie co powinno rzutować na wysokość ustalanych cen za ich wynajem. W czasie dyskusji na ten temat wszyscy byli zgodni, że należy bardzo dokładnie rozważyć sprawę ustalania cen za wynajem sali w Bodzewie.

Ad. 2 Zapoznanie się z działalnością hali sportowej i świetlic środowiskowych.
Pan Grzegorz Klimkowski – radny z Piasków a jednocześnie pracownik na hali sportowej w Piaskach złożył informację z działalności hali.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu.

Ad. 3 Sprawozdanie dyrektora GOK z działalności tej placówki w roku ubiegłym.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach, Pan Jan Nawrot złożył sprawozdanie z działalności placówki w roku ubiegłym.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu.

Ad. 4 Plany inwestycyjne w placówkach oświatowych na terenie gminy.
Pan Wójt poinformował o pracach jakie będą wykonywane w tym roku w placówkach oświatowych na terenie gminy /naprawa dachu w Domu Strażaka w Bodzewie, naprawa drzwi, malowanie, naprawa pieca itp./

Ad. 5 Stan przygotowania do obchodów Dni Piasków.
Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka poinformował, że obchody Dni Piasków w roku bieżącym zasadniczo nie będą się różnić od roku ubiegłego. Wszystkie sprawy związane z obchodami Dni Piasków są w fazie przygotowań. Jedyna różnica to przeniesienie drugiego dnia obchodów z Piasków do Szelejewa ze względu na fakt, że data obchodów Dni Piasków zbiega się z datą zawodów strażackich i dobrze będzie połączyć te dwie imprezy.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: M. Konieczna

                                                                               Przewodniczący komisji

                                                                                          Stefan Śląski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2007-04-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.