Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 4/2007 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 24 maja 2007r.

Protokół Nr 4/2007 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 24 maja 2007r.

Numer protokołu: 4
Rok: 2007

Protokół Nr 4/2007
posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia,
opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu
24 maja 2007r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu:
1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
4. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska
5. Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak
6. Kierownik Zespołu Obsługi Szkół – Zbigniew Kordus
7. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Maria Ratajczak

Porządek posiedzenia:
1. Informacja na temat przygotowania do obchodów Dni Piasków .
2. Przyjęcie informacji kierownika GOPS w Piaskach dotyczącej zakresu pomocy społecznej na terenie gminy.
3. Informacja kierownika ZOSz na temat sytuacji finansowej w oświacie na terenie gminy
4. Zapoznanie się z projektami uchwał które będą przedmiotem obrad VIII sesji Rady Gminy.
5. Wolne głosy i wnioski.

Ad. 1. Informacje na temat przygotowania do obchodów IX Dni Piasków przedstawił Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka.

Ad. 2. Informacje na temat zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej na terenie gminy przedstawiła Pani Maria Ratajczak – kierownik GOPS w Piaskach.
Informacja stanowi załącznik do protokółu.

Ad. 2. Informację na temat sytuacji finansowej w oświacie przedstawił pan Zbigniew Kordus – kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Piaskach.
Informacja stanowi załącznik do protokółu.
Pan Wójt poinformował o możliwości likwidacji przedszkola w Strzelcach Wielkich ze względu na małą liczbę dzieci tam uczęszczających. Na dzień dzisiejszy mieszkańcy Strzelec Wielkich nie wyrażają zgody na likwidację przedszkola lecz na zebraniu wiejskim powiedziałem, że jeżeliliczba dzieci uczęszczających do przedszkola będzie poniżej 7 osób wówczas likwidacja jest nieunikniona gdyż są to za duże koszty dla gminy.
Ponadto p. Wójt zaproponował, że w przypadku likwidacji przedszkola dzieci które byłyby chętne do uczęszczania do przedszkola można dowozić do Piasków. W ten sposób zaoszczędzilibyśmy rocznie około 50 tys. zł. które można by przeznaczyć na rozbudowę przedszkola w Piaskach – stwierdzil p. Wójt.
Podobna sytuacja może się w przyszłości zdarzyć w Szelejewie gdyż do przedszkola z roku na roki uczęszcza coraz mniej dzieci a koszty utrzymania są bardzo duże – stwierdził p. Wójt.
Następnie p. Wójt poinformował, że p. Zofia Grzegorzewska wnioskuje o sprzedaż drugiej połowy budynku w Szelejewie zajmowanego obecnie przez Telekomunikację Polską jako pomieszczenie poczty.
Pan Stefan Śląski – radny Szelejewa Drugiego poinformował, że dzisiaj nie wypowie się na ten temat ponieważ należy zorganizować spotkanie wiejskie na którym mieszkańcy winni się wypowiedzieć na temat likwidacji poczty w Szelejewie. Uważam jednak, że ten budynek stanowił kiedyś tzw. agronomówkę, na dzień dzisiejszy jego połowa służy jako budynek użyteczności publicznej i tak powinno pozostać – stwierdził p. Ślaski.
Pan Radwan – radny Szelejewa Pierwszego uważa, że społeczeństwo wybiera radnych i sołtysów i oni powinni mieć swoje zdanie na ten temat. Poczta musi być a z perspektywy czasu decyzja w tym temacie będzie musiała być podjęta. Będzie przetarg na sprzedaż i nie ma znaczenia kto tę część budynku kupi a gmina zyska środki finansowe – stwierdził p. Radwan.
Innego zdania był p. Śląski – uważam że nie możemy się wyzbywać wszystkiego co gminne - stwierdził.
Pan Radwan stwierdził, że dotąd nie wiedział iż ta część budynku w której mieszka p. Grzegorzewska jest jej własnością. Pan Radwan zaproponował aby na działce obok która jest własnością gminy p. Grzegorzewska wybudowała mały budynek który byłby własnością gminy z przeznaczeniem na pocztę.
Pan Śląski uważa, że chodzi o to aby p. Grzegorzewska była właścicielką całej działki aby nikt tam się już nie kręcił i raczej nie zgodzi się na taki układ.
Pan Radwan pytał p. Śląskiego czy jeżeli znajdzie się inne pomieszczenie na pocztę to będzie sprawa rozwiązana.
Pan Śląski powiedział, że nie może się wypowiadać za wszystkich mieszkańców Szelejewa.
Poprała p. Śląskiego radna p. Sikora. Pan Klimkowski zastanawiał się jak to pogodzić aby p. Grzegorzewska mogła wykupić te pomieszczenia a jednocześnie w Szelejewie była poczta.
Pan Radwan uważa, ze muszą się odbyć na ten temat zebrania wiejskie w Szelejewie Pierwszym i Drugim.

- Sprawa przyznania limitu na rozmowy komórkowe dla Przewodniczącej Rady Gminy.
Komisja podtrzymała dotychczasowy limit rozmów komórkowych – 200 zł. miesięcznie do końca br.

- Sprawa upoważnienia wiceprzewodniczącego Rady Gminy Piaski do podpisywania delegacji Przewodniczącej Rady Gminy.
Komisja zadecydowała, że delegacje Przewodniczącej Rady Gminy Piaski będzie podpisywał pierwszy wiceprzewodniczący Rady Gminy – p. Jan Żalik.

Rozpatrzenie wniosków:
- Przedsiębiorstwo usługowo-budowlane „PRO-BUD” Gostyń – Paulina Kluczyk zwraca się z prośbą o umożliwienie dojazdu do firmy położonej w Strzelcach Wielkich, nr działki – 508/41
Komisja rozpatrzyła wniosek pozytywnie.
- Zakład handlowo-usługowy- Eko-skórtex- Angelika Ligocka - Tomice wnioskuje o podwyższenie górnych stawek opłat zawartych w uchwale rady Gminy Piaski Nr V/23/2007 określającej górne stawki opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
Radni zadecydowali, że w tym roku nie będziemy podejmować nowej uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek za usługi świadczone w zakresie wywozu i składowania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych.
- Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu prosi o dotację finansową w wysokości 5 tyś. złotych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, wykonywanych przez Zespół Dzielnicowych w Piaskach.
Komisja zadecydowała, że nie należy przekazywać środków finansowych w najbliższym czasie, może pod koniec roku znajda się środki w budżecie na ten cel.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: M. Konieczna

                                                                                 Przewodniczący komisji

                                                                                          Stefan Śląski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2007-05-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.