Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 1/2007 posiedzenia komisji rolnictwa, budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska odbytego w dniu 21 marca 2007r.

Protokół Nr 1/2007 posiedzenia komisji rolnictwa, budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska odbytego w dniu 21 marca 2007r.

Numer protokołu: 1
Rok: 2007

Protokół Nr 1/2007
posiedzenia komisji rolnictwa, budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska odbytego w dniu 21 marca 2007r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu:
1. Radni wg listy obecności
2. Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak
3. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska
4. Inspektor ds. gospodarki gruntami rolnymi - Regina Karolewicz

Przewodniczący komisji – Pan Jan Kędzia powitał wszystkich na pierwszym posiedzeniu komisji i poprosił Przewodniczącą Rady Gminy o przedstawienie projektów uchwał.
PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE:
- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na rok 2007
Projekt uchwały bardzo szczegółowo przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak. Radni nie wnieśli uwag.
- zmiany uchwały Rady Gminy Piaski Nr V/21/2007 z dnia 20 stycznia 2007r.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Wyjaśniła, że w uchwale Rady Gminy Piaski Nr V/21/2007 z dnia 30 stycznia 2007r. dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na rok 2007 należy dokonać korekty w 2 paragrafach. Przedstawiła brzmienie tych paragrafów. Radni nie wnieśli uwag.
- wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości z zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Projekt uchwały przedstawiła p. Regina Karolewicz – inspektor ds. gospodarki gruntami rolnymi. Stosownych wyjaśnień w tej sprawie udzielił również Wójt Gminy. Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
- zmiana uchwały Nr V/25/2007 Rady Gminy Piaski z dnia 30 stycznia 2007r, w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
Projekt uchwały przedstawiła p. Regina Karolewicz. Radni nie wnieśli uwag.
- zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Projekt uchwały przedstawiła Pani Irena Różalska – Przewodniczaca Rady Gminy.
Komisja rolnictwa i budownictwa zaakceptowała taryfy za wodę i ścieki z gospodarstw domowych przedstawione w projekcie uchwały a za odprowadzanie ścieków pozostałych zaproponowała kwotę wyższą o 20 groszy niż w projekcie uchwały – czyli 3,80
- Przyjęcie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach .
Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy. Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
- powołanie zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Piaskach
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że Pan Wójt na poprzednich komisjach zaproponował na to stanowisko p. Małgorzatę Furman. Stwierdził jednocześnie, że ma odpowiednie kwalifikacje na to stanowisko i nie ma do jej pracy zastrzeżeń. Komisja rolnictwa, budownictwa nie wniosła uwag i zaakceptowała propozycję p. Wójta.
- wysokość diety dla sołtysów
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o propozycjach wysokości diet dla sołtysów dwóch komisji które już odbyły swoje posiedzenia. Komisja rolnictwa po dyskusji na temat wysokości diet zadecydowała, że należy ten temat odłożyć na następną sesję aby wspólnie spotkać się i wypracować jedno stanowisko w tym temacie i wówczas projekt uchwały poddać pod głosowanie.
- przyjęcie planów pracy Rady Gminy Piaski, Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych komisji Rady Gminy Piaski na rok 2007. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych projektów uchwał.
- upoważnienie PRG do powiadomienia Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy Piaski o konieczności złożenia oświadczeń lustracyjnych i przekazania ich do Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Stosownych wyjaśnień do tego projektu uchwały udzieliła Przewodnicząca Rady Gminy. Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że nie będziemy na najbliższej sesji podejmować uchwał w sprawie wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników administracyjnych 3 Zespołów Szkół, dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dla Przedszkola Samorządowego i dla Zespołu Obsługi Szkół ponieważ należy ten temat bardzo dokładnie dopracować aby nie popełnić błędu a potrzeba na to trochę czasu i wysiłku aby dobrze obliczyć wartość jednego punktu dla poszczególnych jednostek. Poinformowała jednocześnie, że ma zapewnienie od Pana Wójta iż pracownicy administracyjni w Zespołach Szkół dostaną wyrównanie płac od stycznia br. bez względu na to kiedy Rada Gminy podejmie uchwały o których mowa wyżej.

Następnie radni sporządzili plan pracy komisji na rok 2007 który stanowi załącznik do protokółu.

Wolne głosy i wnioski:
Pan Konrad Szafranek – radny z Piasków wnioskuje o:
- oznakowanie ulicy Drzęczewskiej znakiem ograniczającym prędkość jazdy do 30-40 km/g
- ułożenie chodnika od nowa gdyż obecny jest w bardzo złym stanie
- zamontowanie przynajmniej 3 koszy na śmieci wzdłuż tej ulicy
- przeniesienie słupa energetycznego na skrzyżowaniu ulic– Drzęczewska– Leśna
- wykonanie parkingu nad lasem - wzdłuż ulicy Leśnej.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: M. Konieczna

                                                                             Przewodniczący komisji

                                                                                       Jan Kędzia
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2007-03-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.