Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 3/2007 posiedzenia komisji rolnictwa, budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska odbytego w dniu 20 czerwca 2007r.

Protokół Nr 3/2007 posiedzenia komisji rolnictwa, budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska odbytego w dniu 20 czerwca 2007r.

Numer protokołu: 3
Rok: 2007

Protokół Nr 3/2007
posiedzenia komisji rolnictwa, budownictwa, gospodarki
komunalnej i ochrony środowiska odbytego w dniu
20 czerwca 2007r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu:
1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska

Projekty uchwał w sprawie:
- powierzenia Wójtowi Gminy Piaski określenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
- wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaskach

Projekty uchwał przedstawił Pan Wójt.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń
Ponadto p. Wójt poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie zostanie radnym przedstawiony na sesji ponieważ Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak ze względów technicznych dzisiaj nie mogła tego tematu przedstawić /awaria komputera/.

Następnie Pan Wójt poinformował o prowadzonych obecnie na terenie gminy pracach remontowych i inwestycjach.
Ponadto wspomniał, że być może ogłosimy przetarg na wykonanie konstrukcji stalowej na hali sportowej w Bodzewie lecz jest to uzależnione od środków finansowych.
W najbliższym czasie rozpoczniemy natomiast budowę kanalizacji sanitarnej w Grabonogu – powiedział p. Wójt.

Komisja wyjechała w teren do Szelejewa, Strzelec Wielkich i Piasków i zapoznała się ze stanem prac wykonywanych na drogach gminnych.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała : M. Konieczna

                                                                            Przewodniczący komisji
                                                                             rolnictwa, budownictwa

                                                                                         Jan Kędzia
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2007-06-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.