Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 7/2003 posiedzenia komisji rolnictwa i budownictwa odbytego w dniu 3 września 2003 r.

Protokół Nr 7/2003 posiedzenia komisji rolnictwa i budownictwa odbytego w dniu 3 września 2003 r.

Numer protokołu: 7
Rok: 2003

Protokół Nr 7/2003
posiedzenia komisji budownictwa i rolnictwa odbytego w dniu
3 września 2003 r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu:
1. Radni – wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska

Projekty uchwał:
- zwiększenie udziałów Gminy Piaski w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych
Na posiedzenie komisji zaproszono Prezes Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Panią Anetę Karkosz oraz Kierownika Rejonowego Urzędu Pracy Pana Hejduka.
Pani Karkosz przedstawiła radnym obszerną informacje na temat zasad działania Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych, odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie.
Materiał informacyjny na ten temat stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Pan Wójt poinformował, że ze względu na fakt iż otrzymamy z Urzędu Pracy zwrot środków finansowych jakie ponieśliśmy na utrzymanie pracowników publicznych będziemy mieli w budżecie gminy dodatkowe środki które możemy przeznaczyć na zwiększenie udziałów naszej gminy w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych.Wszyscy pracownicy którzy byli przyjęci na roboty publiczne od 3 września będą zatrudnieni do 30 listopada br. a dla pracowników którzy byli przyjęci na roboty publiczne od 1 i 16 maja br. dokonane zostaną aneksy z Powiatowym Urzędem Pracy i otrzymamy również zwrot w formie pełnego dofinansowania.
Radni wyrazili zgodę aby Gmina Piaski nabyła 30 udziałów po 1.000,- zł. Każdy oraz do przekazania kwoty 5.000,- zł na dofinansowanie Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Gostyńskiego.

- wsparcie finansowe programu” wczesnej interwencji kardiologicznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu
Pan Wójt przedstawił prośbę Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu o wsparcie finansowe programu „Wczesnej interwencji kardiologicznej „ polegającego na podaniu „AKTYLIZY” w ciągu pierwszej godziny wystąpienia zawału mięśnia sercowego – leku powodującego udrożnienie naczyń wieńcowych serca zamkniętych przez skrzep – bardzo często ratującego życie chorego.
Koszt jednego podania aktylizy wynosi 4.000,- zł.
Radni wyrazili zgodę na przekazanie w/w kwoty

- pomoc rzeczowa dla Powiatu Gostyńskiego w roku 2003.
Wójt wyjaśnił, że nasza gmina wspólnie z powiatem wykona następujące inwestycje:

- ścieżkę rowerową przy drodze powiatowej ze Strzelec Wielkich do Piasków
- chodnik na ulicy Poznańskiej w Piaskach
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

- zmiany w budżecie gminy
Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.
Zwiększono dochody w opiece społecznej – dodatki mieszkaniowe o kwotę 6.070,- zł.
Z rezerwy budżetowej przeniesiono na administracje publiczna- pozostałą działalność – 5.000,- zł. Na Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Gostyńskiego.
Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę p. pożarową - jednostki terenowe policji - 23.000,- zł. – dotacja na dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego dla rewiru w Piaskach.
Na ochronę zdrowia - szpitale ogólne – dotacja 4.000,- zł. To jest koszt jednego podania „AKTYLIZY” leku ratującego życie pacjenta w ciągu pierwszej godziny od wystąpienia zawału serca.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.

Rozpatrzenie wniosków:
- fundacja „Zwierzęta i my” prosi o zarezerwowanie w budżecie gminy środków na zabiegi sterylizacyjne psów i kotów których właścicieli na to nie stać.
Radni nie podjęli decyzji w tej sprawie.
- Wójt poinformował, że p. Marciniakowie z Piasków zwrócili się z prośbą o wyrażenie zgody na rozliczenie w podatku od nieruchomości kwoty 10 tyś.zł. – jaką wydali na utwardzenie trylinką ul. Podgórnej i wobec takiej sytuacji wyraził zgodę na rozliczenie wydatku na zakup trylinki w podatku od nieruchomości.
- Wójt poinformował, że Stowarzyszenie Gmin Nadobrzańskich zwróciło się z pismem o wyrażenie przez Radę Gminy Piaski swojego stanowiska w formie uchwały intencyjnej o przystąpieniu do Związku Gmin Nadobrzańskich/ Stowarzyszenie do którego należymy należy przekształcić w związek /
Komisje nie wyraziły zgody na podjęcie uchwały akcesyjnej.
Sprawa pisma p. Owczarskiego
Pan Owczarski wnioskował do Urzędu Gminy o przeprowadzenie kontroli na posesji zajmowanej przez p. Nawrotów w celu sprawdzenia gdzie odprowadzane są nieczystości ze sklepu w którym p. Nawrotowie prowadzą działalność gospodarczą.
Pan Jan Majchrzak - przewodniczący komisji budownictwa oświadczył, że członkowie komisji byli 12 sierpnia na posesji p. Nawrotów i stwierdzili, że nie majątakich uprawnień aby kopać na podwórzu i sprawdzić gdzie faktycznie odpływają nieczystości ze sklepu.
Pan Nawrocik – członek komisji budownictwa dodał, że p. Owczarski oczekiwał iż w komisji która przyszła na posesje p. Nawrotów będzie pan Wójt i pracownik Urzędu Gminy zajmujący się sprawami gospodarki komunalnej.
Pan Wójt oświadczył, że nie jest organem upoważnionym do tego aby wtrącać się w stosunki międzyludzkie a niewątpliwie zachodzi tam konflikt sąsiedzki pomiędzy p. Owczarskimi a p. Nawrotami.
Przedstawienie pisma Polskich Koleii Państwowych
Pan Wójt zapoznał radnych z pismem Polskich Koleii Państwowych w którym informują nas, że w najbliższym czasie przystąpią do działań zmierzających do przekazania na rzecz samorządu gminy budynków dworców kolejowych w Godurowie i Piaskach wraz z drogami dojazdowymi.
Radni przyjęli do wiadomości w/w pismo.
Następnie Wójt przedstawił podanie p. Magdaleny Stercuły – Jerzynek z prośbą o wydzierżawienie gruntu w Bodzewie z przeznaczeniem na postawienie punktu aptecznego.
Pan Żalik- radny z Bodzewa poinformował, że w Bodziewie znajduje się wolne mieszkanie w budynku starej szkoły podstawowej i prawdopodobnie na zebraniu wiejskim zapadnie decyzja o wydzierżawieniu tego pomieszczenia na punkt apteczny.
Ponadto pan Wójt zapoznał komisje z pismem od pani Starosty w Gostyniu w sprawie stawu znajdującego się w Strzelcach Małych/ pismo było efektem skargi p. Czesławy Jeniec ze Strzelec Małych do Starostwa Powiatowego /
Informacja Wójta o możliwości wyjazdu do Brukseli na szkolenie związane z wykorzystaniem funduszy europejskich.
Pan Wójt poinformował, ze Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów samorządowych w Poznaniu organizuje w dniach od 13 – 18 września br. wyjazd Wójtów i Burmistrzów do Brukseli i dlatego informuje radnych , że chciałby skorzystać z tej propozycji. Koszt wyjazdu to kwota 1.800,- zł.
Radni nie wnieśli sprzeciwu
Sprawozdanie Skarbnika Gminy w sprawie wykonania budzetu gminy za I półrocze 2003r.
Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003r.
Wszyscy radni otrzymali w/w sprawozdanie.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania.

Inwestycje w gminie:
Wójt poinformował, że p. Wesoły rozpoczyna prace w Bodzewie – będziemy ciągnąć kolektor wodny do Bodzewka.
Ponadto w Bodzewku rozpoczynamy remont hydrofornii.
Jeszcze w tym roku rozpoczniemy prace na drodze w Józefowie i Smogorzewie lecz na pewno ich nie skończymy gdyż kosztorysy opiewają na bardzo wysokie kwoty i nie bylibyśmy wstanie temu zadaniu sprostać.
W budżecie gminy na rok następny będziemy musieli ująć koszty budowy tych dróg
Następnie Wójt poinformował, że uruchomimy kredyt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu z przeznaczeniem na kolektor ściekowy w Drzęczewie.
Istnieje możliwość umorzenia 25 % tego kredytu i dlatego należy z takiej możliwości skorzystać.

Wolne głosy i wnioski :
Pan Majchrzak Jan zwrócił uwagę na wygląd wokół szkoły i hali sportowej.
Uważa, że w czasie wakacji należało zadbać o obejście wokół tych budynków , przecież ktoś powinien być za taki stan rzeczy odpowiedzialny.
Pan Żalik pytał o budowę oczyszczalni ścieków w Bodzewie, przypomniał, że Agencja Własności Rolnej Skarbu państwa na ostatnim spotkaniu w tej sprawie zadeklarowała pomoc na tą inwestycje do kwoty 90 tyś.zł.
Pan Wójt odpowiedział, że w pierwszej kolejności należy wykonać dokumentację która będzie kosztowała 30 tyś. zł. a całkowity koszt budowy oczyszczalni to kwota 500 tyś. zł
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała : M. Konieczna

Przewodniczący komisji:
Rolnictwa Budownictwa

Jan Majchrzak Jan Kędzia
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2003-09-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.