Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 12/2004 posiedzenia komisji rolnictwa, gospodarki gruntami rolnymi i ochrony środowiska odbytego w dniu 15 kwietnia 2004r.

Protokół Nr 12/2004 posiedzenia komisji rolnictwa, gospodarki gruntami rolnymi i ochrony środowiska odbytego w dniu 15 kwietnia 2004r.

Numer protokołu: 12
Rok: 1004

Protokół Nr 12/2004
posiedzenia komisji rolnictwa, gospodarki gruntami rolnymi
i ochrony środowiska odbytego w dniu
15 kwietnia 2004r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu;
1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak
4. Przewodnicząca Rady Gminy - Irena Różalska
5. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka

Analiza wykonania budżetu gminy za 2003r.

Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak przedstawiła szczegółowe wykonanie budżetu gminy za rok miniony.
Komisja nie wniosła uwag do przedstawionego sprawozdania.

Projekty uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie gminy na rok 2004. - przedstawiła Skarbnik Gminy
Radni nie wnieśli uwag.
- ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządca jest Gmina Piaski na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu Na pytania i wątpliwości radnych odpowiadał p. Marian Naskret - inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska.
Radni przyjęli do wiadomości przedstawiony projekt uchwały.
- zwolnienia p. Aldony Grześkowiak-Węglarz dyrektora zespołu szkół w Piaskach od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych
Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka poinformował, że Kuratorium Oświaty w Lesznie zaopiniowało pozytywnie projekt niniejszej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do w/w projektu uchwały.
- Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Piaski.
Wyjaśnień na temat tego projektu uchwały udzielił Sekretarz Gminy.
Radni nie wnieśli uwag.

Rozpatrzenie wniosków:
- Jolanta i Adam Chojniccy - Szelejewo 87/2 / budynek starej szkoły w Szelejewie / zwracają się z prośbą o rozważenie możliwości wykupu lokalu.
- Wojciech Nowak - Szelejewo 87/1 / budynek starej szkoły w Szelejewie / wnioskuje o remont mieszkania względnie jego wykup.
Komisja sugeruje aby komisja budownictwa pojechała w teren i zobaczyła jak wyglądają mieszkania, ponadto zainteresowała się licznikiem prądu który znajduje się w przedszkolu samorządowym i za który płacimy bardzo duże pieniądze.
- SIMET - Piaski zwraca się z wnioskiem o sprzedaż gruntów przejętych w użytkowanie wieczyste na podstawie aktu notarialnego, po wartości wycenionej przez uprawnionego rzeczoznawcę.
Komisja nie podjęła żadnej decyzji w tej sprawie.
- Hodowla Roślin Szelejewo wnioskuje o naprawę dróg gminnych znajdujących się na terenie działania spółki
Komisja nie zajęła stanowiska w tej sprawie.
- Stowarzyszenie MOST zwraca się do Przewodniczącej Rady Gminy i wszystkich radnych o wsparcie finansowe organizowanego przez Stowarzyszenie wyjazdu z okazji Dnia Dziecka dla 40 dzieci z terenu Gminy Piaski
Sekretarz Gminy udzielił wyjaśnień na temat działalności Stowarzyszenia a Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała aby radni dobrowolnie złożyli po 20 zł. na ten cel.

Następnie Sekretarz Gminy poinformował o nowych obowiązkach właścicieli i dzierżawców nieruchomości posiadających pokrycia eternitowe na dachach budynków zarówno gospodarczych jak i mieszkalnych.

Pan Wójt przedstawił sprawy dotyczące dróg gminnych - konkretnie propozycję Powiatowego Zarządu Dróg w Gostyniu w sprawie przejęcia przez naszą gminę niektórych dróg powiatowych.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała; M. Konieczna
Przewodniczący komisji
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2004-04-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.