Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 5/2003 posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu odbytego w dniu 16 kwietnia 2003 r

Protokół Nr 5/2003 posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu odbytego w dniu 16 kwietnia 2003 r

Numer protokołu: 5
Rok: 2003

Protokół Nr 5/2003
posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu
odbytego w dniu 16 kwietnia 2003 r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu:
wg listy obecności stanowiącej zał. do protokółu
Wójt Gminy - Zenon Norman
Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
Z-ca Skarbnika Gminy - Elżbieta Karolczak

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002 r.
Z-ca Skarbnika Gminy, Elżbieta Karolczak przedstawiła bardzo szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok miniony.
Członkowie obu komisji nie wnieśli zastrzeżeń do przedstawionego sprawozdania.

Wójt przedstawił komisji jak wygląda od strony prawnej sprawa dotyczącą naliczania opłat za zajęcie pasa jezdni - np. za ustawione reklamy, wystające na chodnik schody itp.
W najbliższym czasie będziemy musieli się tym tematem zająć gdyż bardzo skrupulatnie sprawdza ten temat NIK uważając, że gminy nie dbają o własne dochody.
Ponadto Wójt poinformował, że klub strzelecki „Malińcza” złożył wniosek o dofinansowanie działalności, lecz tego wniosku nie należy rozpatrywać na dzień dzisiejszy ponieważ należy wyjaśnić sprawę legalności działania tego klubu.
Wniosek podpisał prezes klubu, pan Witold Wojtkowiak który w ubiegłym roku zawiadomił pisemnie, że rezygnuje z tej funkcji.
Dlatego należy tą sprawę dokładnie wyjaśnić.
Następnie Wójt poinformował o pracach bieżących wykonywanych na terenie gminy takich jak naprawa dróg, chodników, produkcja płytek chodnikowych itp.

Sprawa zmiany uchwały Rady Gminy dotyczącej wynagrodzenia Wójta Gminy
Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka poinformował, że w związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. ogłoszonej w Dz. U. Nr 210 poz. 1784 zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz.U. z 13 .12.2002 r./ wystąpiła konieczność przydzielenia Wójtowi Gminy w ramach wynagrodzenia, jako składnika obligatoryjnego tzw. dodatku specjalnego.
Dlatego zachodzi konieczność podjęcia stosownej uchwały dotyczącej wynagrodzenia Wójta.

Komisja proponuje aby wynagrodzenie Wójta Gminy wynosiło brutto 6.500,- zł.
Protokółowała: M. Konieczna

Przewodniczący komisji

Stefan Śląski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2003-04-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.