Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 1/2002 posiedzenia komisji budownictwa, gospodarki komunalnej, ładu przestrzennego, sprawy przeciwpożarowe odbytego w dniu 10 grudnia 2002 r.

Protokół Nr 1/2002 posiedzenia komisji budownictwa, gospodarki komunalnej, ładu przestrzennego, sprawy przeciwpożarowe odbytego w dniu 10 grudnia 2002 r.

Numer protokołu: 1
Rok: 2002

Protokół Nr 1/2002
posiedzenia komisji budownictwa, gospodarki komunalnej,
ładu przestrzennego, sprawy przeciwpożarowe
odbytego w dniu 10 grudnia 2002 r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu:
1. Majchrzak Jan - przewodniczący komisji
2. Nawrocik Krzysztof - członek komisji
3. Polaszek Wladysław - członek komisji
4. Wójt Gminy Piaski - Zenon Norman
5. Inspektor ds. podatków i opłat - Emilia Nawrot


Pan Jan Majchrzak - przewodniczący komisji powitał wszystkich na pierwszym posiedzeniu komisji budownictwa.
Poprosił p. Nawrot o dokładną analizę projektów uchwał w sprawie:
- ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
- ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości
- zwolnień w podatku od nieruchomości
- ustalenia wzorów formularzy informacji składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
- określenia wysokości opłaty administracyjnej na terenie Gminy Piaski
- ustalenia stawki podatku od posiadania psów i terminów płatności podatku.
- ustalenia dziennej stawki opłaty targowej
Pani Nawrot dokładnie omówiła wszystkie projekty uchwał.
Pan Wójt odpowiadał na pytania radnych w zakresie stawek podatkowych.
Propozycje komisji odnoście stawek podatkowych stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Ponadto p. Nawrot zaproponowała aby Rada Gminy nie podejmowała uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 kwintal gdyż Komunikat Prezesa GUS z dnia 30 października 2002 r. podaje cenę żyta w wysokości 33,45 zł. za 1 kwintal a Rada gminy poprzedniej kadencji przyjęła uchwałą na rok 2002 kwotę 33,00 zł.. W związku z tym, że różnica pomiędzy stawką obowiązującą na rok 2002 a proponowaną przez Prezesa GUS na rok 2003 wynosi 0,45 zł. proponuje się nie wywoływać uchwały tylko przyjąć stawkę ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS czyli - 33,45 zł.
Komisja nie podjęła decyzji w tej sprawie.

Rozpatrzenie wniosku:
P. Arkadiusz Rymaniak z Szelejewa wnioskuje w sprawie umożliwienia zakupu lub wydzierżawienia świetlicy wiejskiej w Szelejewie.
Komisja zadecydowała, że wniosek p. Rymaniaka należy przedstawić na zebraniu wiejskim w Szelejewie w celu zasięgnięcia opinii mieszkańców na ten temat.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała : M. Konieczna

Przewodniczący komisji

Jan MajchrzakInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2002-12-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.