Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 6/2003 wspólnego posiedzenia komisji budownictwa i rolnictwa odbytego w dniu 20 czerwca 2003 r.

Protokół Nr 6/2003 wspólnego posiedzenia komisji budownictwa i rolnictwa odbytego w dniu 20 czerwca 2003 r.

Numer protokołu: 6
Rok: 2003

Protokół Nr 6/2003
wspólnego posiedzenia komisji budownictwa i rolnictwa odbytego w dniu 20 czerwca 2003 r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu :
1. Radni - wg listy obecności stanowiącej zał. do protokółu
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
4. Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak
5. Przewodnicząca Rady Gminy - Irena Różalska

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2003 r.
Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak przedstawiła projekt uchwały w
sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na rok 2003.
Do budżetu gminy należy wprowadzić zmiany na kwotę - 79.183,- zł. - są to
środki które otrzymaliśmy jako dotacje celowe.
Przedstawiła radnym jakie to są dotacje i jakich kwot dotyczą.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkole samorządowe czynne 5 i więcej godzin
Komisja proponuje aby podwyższyć opłaty za usługi świadczone przez przedszkole o stopień inflacji ogłoszonej na rok 2003.
dla przedszkola w Piaskach i Szelejewie z kwoty 55,- zł na kwotę 58,- zł.
dla filii w Strzelcach Wielkich z kwoty 33,-zł na kwotę 35,-zł.
Projekt uchwały w sprawie wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach.
Wójt poinformował, że kierownik WTZ zwróciła się z prośbą o ustalenie wartości jednego punktu w wysokości 4,10 zł.
Komisja nie wniosła sprzeciwu do przedstawionego projektu uchwały.
Projekt uchwały w sprawie cen za zbiórkę, wywóz oraz składowanie odpadów komunalnych stałych.
Sekretarz poinformował, że Rada Gminy podjęła uchwałę w tej kwestii w lutym br. lecz nadzór Wojewody Wielkopolskiego gdzie są wysyłane wszystkie uchwały uznał iż uchwała podjęta przez Radę Gminy w § 4 zawiera zapis, że należy ją ogłosić w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego a jest to niezgodne z prawem i stąd należy podjąć jeszcze raz taką uchwalę pomijając w niej wspomniany § 4 Radni nie wnieśli uwag do wyjaśnień Sekretarza Gminy.
Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta
Sekretarz Gminy poinformował, że w związku z faktem, iż na ostatniej sesji Rady Gminy nie podjęto wspomnianej uchwały należy wrócić do tematu i wreszcie zakończyć sprawę. Sekretarz przypomniał radnym, że w związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów z grudnia ubiegłego roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych. wystąpiła konieczność przydzielenia Wójtowi Gminy w ramach wynagrodzenia jako składnika obligatoryjnego, tak zwanego dodatku specjalnego i stąd wracamy do tego tematu.
Większością głosów obu komisji proponuje się aby wynagrodzenie Wójta wynosiło 6.500,- zł. brutto.
Rozpatrzenie wniosków :
- mieszkańcy ul. Sienkiewicza w Piaskach zwracają się do Rady Gminy o wymianę i założenie nowych płytek chodnikowych i krawężników po obu stronach ulicy.
Komisja przychyla się do wnioskujących, uważa, że należy wniosek mieszkańców ul. Sienkiewicza przekazać do załatwienia wg właściwości czyli do powiatu gdyż jest to droga powiatowa.

- Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu prosi o rozważenie możliwości dofinansowania zakupu radiowozu ze środków budżetowych gminy w wysokości 23 tyś. zł. co stanowi 50 % wartości samochodu osobowego.
Komisja przychyla się pozytywnie do w/w wniosku, jeżeli w budżecie gminy znajdą się na to środki finansowe.

Sprawy bieżące:
Pan Wójt przedstawił stopień zaawansowania prac inwestycyjnych które obecnie wykonuje się na terenie gminy:
- kolektor ściekowy w Podrzeczu
- świetlica w Szelejewie
- chodnik w Godurowie
- prace na drogach w Grabonogu, Bodzewie i Józefowie
- remont hydroforni w Bodzewku
- wymiana kolektora wodnego w Piaskach- ul. Słowackiego utwardzanie ulicy Wyzwolenia w Piaskach
Ponadto Wójt poinformował, że chciałby przygotować na przyszły rok dokumentację na zmianę hydroforni w Smogorzewie z jednostopniowej na dwustopniową aby zmniejszyć w ten sposób moc pomp.
Również w Drzęczewie należałoby wybudować dwa zbiorniki wyrównawcze które w dużym stopniu ułatwią gospodarkę wodną.
Natomiast w Podrzeczu należałoby zaplanować drugi odwiert studni.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: M. Konieczna

Przewodniczący komisji:
Budownictwa RolnictwaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2003-06-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.