Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 8/2003 wspólnego posiedzenia komisji budownictwa i rolnictwa odbytego w dniu 25 września 2003 r.

Protokół Nr 8/2003 wspólnego posiedzenia komisji budownictwa i rolnictwa odbytego w dniu 25 września 2003 r.

Numer protokołu: 8
Rok: 2003

Protokół Nr 8/2003
wspólnego posiedzenia komisji budownictwa i rolnictwa
odbytego w dniu 25 września 2003 r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu:
Radni – wg listy obecności
Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.
Skarbnik Gminy poinformowała, że otrzymaliśmy dotacje celową w kwocie 13.488,- zł. i w związku z tym należy zwiększyć dochody i wydatki budżetu gminy o taką kwotę.
Dotację celową przeznacza się w dziale - opieka społeczna na : składki na ubezpieczenia zdrowotne, na obiady i na dodatki mieszkaniowe.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych zmian w budżecie gminy.
Informacja na temat wyników pracy zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sadu Rejonowego w Gostyniu
Sekretarz Gminy poinformował, ze zespół opiniujący spotkał się 17 września i w wyniku wnikliwej analizy wniosków kandydatów na ławników stwierdził, że dwa wnioski nie będą brane pod uwagę , z uwagi na uchybienia formalne – na liście podpisów osób popierających danego kandydata zespół opiniujący stwierdził, że podpisy złożyła ta sama osoba , to znaczy, że podpisała w imieniu np. trzech osób a jest to absolutnie niedopuszczalne.
W efekcie jak liczono liczbę podpisanych osób popierających danego kandydata zabrakło minimalnej liczby – to znaczy 25 osób
Rozpatrzenie wniosków:
- p. Jan Majchrzak poinformował, że otrzymał do wiadomości pismo jakie p. Musielakowie skierowali do Wójta informujące o tym, że wody opadowe z ul. Żwirki i Wigury zalewają ich prywatną posesję a po pracach związanych z budową nawierzchni drogowej na tej ulicy pozostał gruz który gmina powinna usunąć ponieważ utrudnia dojazd do ich posesji..
Sekretarz Gminy wyjaśnił, że Urząd Gminy budował drogę na ulicy Żwirki i Wigury w Piaskach i aby odprowadzic wody opadowe z powierzchni tej drogi należy przejść z jednym odcinkiem kanalizacji deszczowej przez posesję p. Musielaków.
Sekretarz poinformował, że Wójt przekazał mu iż rozmawiał na ten temat osobiście z p. Musielakiem który wyraził zgodę na przejście z kanalizacją przez prywatną posesje
Jednakże w późniejszym terminie pan. Musielak w rozmowie telefonicznej poinformował Sekretarza Gminy, że nie wyraża zgody na przejście z kanalizacja deszczowa przez swoją posesję.
- p. Tomaszewski Kazimierz – sołtys wsi Bodzewko wnioskuje o kupno działki rolniczej o pow. 0,83 ha położonej w sąsiedztwie jego posesji..
Członkowie obu komisji nie wyrazili zgody na sprzedaż wspomnianej działki gdyż stanowi ona grunt wsi – czyli grunt sołecki wydzierżawiany sołtysom z racji pełnienia funkcji.
- P. Zenon Płaczek – zamieszkały w Piaskach na Osiedlu Marysin zwraca się z prośbą o sprzedaż gruntu o pow. 414 m2. przylegającego do jego działki .
Komisje uważają, że działkę można sprzedać pod warunkiem ,że w akcie notarialnym będzie zapis, że jest to teren zielony i w razie konieczności przejścia przez niego np. z kanalizacją, właściciel wyrazi na to zgodę.
- p. Cok Kazimierz i Grzegorz – zam. w Szelejewie I zwracają się z prośbą o sprzedaż dzierżawionego obecnie przez w/w stawu w Szelejewie
Komisje nie wyraziły na to zgody gdyż nie pozwala na to ustawa – prawo wodne która mówi ,że płynące wody publiczne nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu
Wolne głosy i wnioski :
- p. Polaszek – radny z Podrzecza prosi o pilne skontaktowanie się z p. Mayerem i
- wspólnie pojechać do Podrzecza gdzie obecnie prowadzone są prace na drodze i spowodować wykonanie przez Rejon Dróg „zajazdu’ dla autobusu szkolnego.
Chodzi o to aby autobus szkolny miał możliwość zawracania.
- p. Majchrzak – radny z Piasków prosi aby poprawić „Garb poprzeczny’ na ul. Powstańców Wlkp. oraz wyczyśćić wylot rowu z ul. Poznańskiej
Pyta ponadto o możliwość dostarczenia płytek na wjazdy na ul.Powstańców Wlkp.
Protokółowała . M. Konieczna

Przewodniczący komisji:
budownictwa i rolnictwa

Jan Majchrzak Jan KędziaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2003-09-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.