Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 27/2005 posiedzenia komisji budownictwa, gospodarki komunalnej,ładu przestrzennego, sprawy p. pożarowe, odbytego w dniu 21 listopada 2005r.

Protokół Nr 27/2005 posiedzenia komisji budownictwa, gospodarki komunalnej,ładu przestrzennego, sprawy p. pożarowe, odbytego w dniu 21 listopada 2005r.

Numer protokołu: 27
Rok: 2005

Protokół Nr 27/2005
posiedzenia komisji budownictwa, gospodarki komunalnej,
ładu przestrzennego, sprawy p. pożarowe, odbytego w dniu
21 listopada 2005r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu :
1. Radni – wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Przewodnicząca Rady Gminy - Irena Różalska
4. Nawrot Emilia - inspektor ds. wymiaru podatków i opłat

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE:
- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2005r.
- ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
- ustalenia stawek podatku od nieruchomości
- ustalenia stawek podatku od posiadania psów
- ustalenie dziennej stawki opłaty targowej
- przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006r.
- określenia ilości licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na 2006r.

Wójt Gminy poinformował, że nie będziemy podejmować na sesji uchwały w sprawie średniej ceny skupu żyta ponieważ Główny Urząd Statystyczny ogłosił ją na poziomie o 10 zł niżej w stosunku do roku ubiegłego.
W roku 2004 średnia cena skupu żyta ogłoszona przez GUS wynosiła 37,67 za 1 kwintal a w roku 2005 – 27,78 za kwintal
Komisja budownictwa zaproponowała aby pozostałe podatki i opłaty lokalne pozostawić bez zmian co oznacza, że w roku 2006 obowiązywałyby stawki uchwalone na rok 2005.
Pani Emilia Nawrot – inspektor ds. wymiaru podatków i opłat poinformowała, że zgodnie z ustawą należy wszystkie stawki podatkowe zaokrąglić do pełnych złotych .
Następnie Wójt odczytał pismo Zarządu Powiatu Gostyńskiego w sprawie wykupu nieruchomości szpitalnych w Gostyniu z prośbą o udzielenie Powiatowi Gostyńskiemu pomocy finansowej na ten cel.
Radni podtrzymali stanowisko w tej sprawie jakie zostało przedstawione przez przewodniczącego komisji rolnictwa, Pana Jana Kędzię na sesji Rady Gminy w dniu 7 listopada br.
Pan Kędzia zaproponował na sesji „aby powiat sprzedał Ośrodek Zdrowia w Piaskach a wówczas nasza gmina dołoży różnicę na wykup szpitala„
Ponadto radni zaproponowali aby pan Wójt wystosował pismo do Starostwa Powiatowego z zapytaniem o aktualną wycenę Ośrodka Zdrowia w Piaskach. Jeżeli będziemy znać aktualną wartość budynku wówczas możemy zaplanować w budżecie gminy pozostałą kwotę na ewentualną pomoc powiatowi w wykupie nieruchomości w Gostyniu – stwierdzili radni.

Protokółowała: M. Konieczna

Przewodniczący komisji

Jan Majchrzak

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2005-11-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.