Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 28/2005 posiedzenia komisji budownictwa, gospodarki komunalnej, ładu przestrzennego, sprawy p.pożarowe, odbytego w dniu 27 grudnia 2005r.

Protokół Nr 28/2005 posiedzenia komisji budownictwa, gospodarki komunalnej, ładu przestrzennego, sprawy p.pożarowe, odbytego w dniu 27 grudnia 2005r.

Numer protokołu: 28
Rok: 2005

Protokół Nr 28/2005
posiedzenia komisji budownictwa, gospodarki komunalnej,
ładu przestrzennego, sprawy p.pożarowe, odbytego w dniu
27 grudnia 2005r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu :
1. Radni wg listy obecności
2. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
3. Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak
4. Zbigniew Kordus - Kierownik Zespołu Obsługi Szkół

1. PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE:
- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2005r.
- uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Piaski w roku 2006.
- przyjęcia programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2006
- regulaminu określającego na rok 2006 wysokości stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania dodatków, motywacyjnego, funkcyjnego a także szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach , placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaski.
- ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkola oraz sposobu podziału środków na te nagrody dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaski.
- ustalenia wzorów formularzy informacji składanych przez osoby fizyczne wzorów deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
- uchwalenia budżetu Gminy Piaski na 2006r.
- opłat za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych
- pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w roku 2005.

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół, Pan Zbigniew Kordus przedstawił dwa projekty uchwał tzw „oświatowych „
Odpowiadał na pytania radnych w tym zakresie.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych projektów uchwał.
Zmiany w budżecie gminy na rok 2005 przedstawiła Skarbnik Gminy. Zaznaczyła, że projekt uchwały w tej sprawie jeszcze ulegnie zmianie do dnia sesji.
Wszystkie dodatkowe zmiany zostaną przedstawione na ostatniej sesji w dniu 29 grudnia – oświadczyła p. Skarbnik.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały
Pozostałe projekty uchwał przedstawił Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych projektów.
PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2006r.
Skarbnik Gminy przedstawiła bardzo szczegółowo dochody i wydatki w projekcie budżetu gminy na 2006r. Odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie.
Komisja nie wniosła zastrzeżeń do przedstawionego projektu budżetu gminy na rok 2006.

Protokółowała: M. Konieczna

Przewodniczący komisji

Jan MajchrzakInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2005-12-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.