Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 29/2006 posiedzenia komisji budownictwa, gospodarki komunalnej, ładu przestrzennego, sprawy p. pożarowe, odbytego w dniu 23 stycznia 2006r.

Protokół Nr 29/2006 posiedzenia komisji budownictwa, gospodarki komunalnej, ładu przestrzennego, sprawy p. pożarowe, odbytego w dniu 23 stycznia 2006r.

Numer protokołu: 29
Rok: 2006

Protokół Nr 29/2006
posiedzenia komisji budownictwa, gospodarki komunalnej,
ładu przestrzennego, sprawy p. pożarowe, odbytego w dniu
23 stycznia 2006r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu :
1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
4. Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE:
- zmian w budżecie gminy na 2006r.
- zmiany uchwały Rady Gminy Piaski Nr XXXIII/196/2005
- ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piaski
- przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
- finansowania wieloletniego zadania z zakresu ubezpieczenia majątku gminy
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/196/2005 przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak. Ponadto przedstawiła dwa następne projekty uchwał w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu oraz finansowania wieloletniego zadania z zakresu ubezpieczenia majątku gminy.
Radni nie wnieśli uwag do w/w projektów uchwał.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy przedstawił Sekretarz Gminy.
Wspólnie z radnymi projekt został odczytany i na bieżąco nanoszono proponowane poprawki.

Protokółowała: M. Konieczna

Przewodniczący komisji

Jan MajchrzakInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2006-01-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.