Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 4/2003 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 14 lutego 2003 r.

Protokół Nr 4/2003 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 14 lutego 2003 r.

Numer protokołu: 4
Rok: 2002

Protokół Nr 4/2003
posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia,
opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu
14 lutego 2003 r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu ;
Gliszczyński Tomasz - przewodniczący komisji
Radwan Franciszek - członek komisji
Niedziela Waldemar - „ „
Karolczak Elżbieta - z - ca Skarbnika Gminy
Wójt Gminy - Zenon Norman

Temat posiedzenia : dyskusja nad projektami uchwał które będą przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Gminy w dniu 24 lutego 2003 r.
Projekty uchwał w sprawie :
przyjęcia budżetu gminy na 2003 r.
powołania Komisji Rewizyjnej
ustalenia wysokości diet dla radnych i sołtysów
przyjęcia statutu GOK Piaski
przyjęcia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Piaskach
cen za zbiórkę, wywóz oraz składowanie odpadów komunalnych stałych
wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla: Zespołu Szkół w Piaskach, Szelejewie, Bodzewie, Zespołu Obsługi Szkół w Piaskach oraz Przedszkola Samorządowego w Piaskach.
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych

Projekt budżetu gminy na rok 2003 przedstawiła p. Elżbieta Karolczak - z-ca Skarbnika Gminy.
Poinformowała, że projekt budżetu gminy opracowany został przy założeniu wzrostu gospodarczego na poziomie 3,5 %, średniej inflacji 2,3 %, wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej o 4 %
Podatek rolny w projekcie budżetu zaplanowano według ceny żyta za 1 kwintal - 33zł.
Ponadto odpowiadała na bieżąco na pytania radnych dotyczące projektu budżetu..
Pan Radwan prosił p. Karolczak o szczegółowe rozbicie kwoty zaplanowanej w budżecie na prace wykończeniowe w nowej hali sportowej - wykończenie piwnic
Pani Karolczak odpowiedziała, że odpowie na to pytanie na sesji Rady Gminy.
Pan Radwan pytał ponadto ile wynosi podatek rolny z miejscowości Szelejewi I - uważa, że w projekcie budżetu za mało zaplanowano środków dla tej miejscowości.
Panu Karolczak odpowiada, że już w roku bieżącym płaciła 20 tyś. zł. za zawieszony strop w budynku w Szelejewie który będzie zaadaptowany na sale gimnastyczna dla Zespołu szkół.
Ponadto należy pamiętać, że płaci się na bieżąco za oświetlenie ulic oraz bardzo duże kwoty na utrzymanie przedszkola.
Dlatego też nie można powiedzieć, że w budżecie zaplanowano małe środki dla Szelejewa na rok bieżący.
Komisja oświaty przyjęła do wiadomości przedstawiony projekt budżetu gminy.
Propozycja komisji w sprawie wysokości diet
I propozycja II propozycja
- Przewodniczący Rady Gminy 1000,- zł. 850,- zl.
- Zastępcy Przewodniczącego 400 350
- Przewodniczący komisji 350 350
- radni pozostali 320 320
- sołtysi 80 80
propozycja w sprawie cen za zbiórkę, wywóz oraz składowanie odpadów
komisja proponuje aby pozostawić ceny za worki oraz za odpady dostarczane indywidualnie na wysypisko - na poziomie roku ubiegłego.
Natomiast za śmieci komunalne prasowane za 1 tonę - proponuje 820,- zł.
Następnie Wójt przedstawił projekty uchwał w sprawie wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla Zespołu szkół w Piaskach, Szelejewie i Bodzewie, zespołu Obsługi Szkół w Piaskach oraz Przedszkola Samorządowego w Piaskach.
Wartość punktu oraz najniższa płaca była ustalana w roku 2001 i wynosi za 1 punkt 3,50 zł oraz 650,- zł najniższa płaca.
Wójt proponuje aby podwyższyć najniższą płacę do kwoty 680 zł. a wartość punktu do kwoty 3,70 zł.
Komisja nie wnosi zastrzeżeń do propozycji p. Wójta.
Kolejno Wójt poinformował, że ustawa obliguje nas do tego aby wydzielić GOK Piaski i Gminną Bibliotekę Publiczną jako jednostki samodzielne które będą mieć własną księgowość i dlatego należy przyjąć uchwałą Statuty dla tych jednostek - ten rok będzie rokiem przejściowym i zobaczymy jak to będzie funkcjonować.
Komisja nie wniosła uwag do projektów uchwał w sprawie statutu GOG i Biblioteki
Wójt poinformował również komisję o sprawie dotyczącej parafii ewangelicko augbsburskiej Parafia żąda odszkodowania w wysokości 40 tyś. zł. oraz zwrotu gruntów przy ul. Warszawskiej.
Ponadto przedstawiono Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przyjętego uchwałą przez Radę Statutu Gminy.
Będzie się musiała spotkać Komisja Statutowa aby ustosunkować się do niniejszego pisma.
Pan Gliszczyński - przewodniczący Komisji statutowej przyjął ten fakt do wiadomości.
na tym protokół zakończono.
Protokółowała :M. Konieczna

Przewodniczący komisji

Tomasz GliszczyńskiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2003-02-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.