Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protkół 12/2004 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 5 stycznia 2004 r.

Protkół 12/2004 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 5 stycznia 2004 r.

Numer protokołu: 12
Rok: 2004

Protkół 12/2004
posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 5 stycznia 2004 r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu :
1. Radni - wg list obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman

Temat posiedzenia : dyskusja w sprawie przeprowadzonej kontroli w Zespole Obsługi Szkół w Piaskach w dniach 28.11.2003r., 07.01.2004r. i 09.01.2004r. Przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Piaski.
Wójt Gminy poinformował, że w związku z protokółem z przeprowadzonej kontroli wysłał pismo do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, ponieważ nie będzie brał odpowiedzialności za przeprowadzone inwestycje, a jest to poważne naruszenia ustawy o zamówieniach publicznych. Komisja przetargowa powołana została nie zgodnie z przepisami, odstąpiono od ustawy. Było pięciu oferentów, gdzie nie wszyscy zostali poinformowani w tym samym czasie. Wójt Gminy poinformował również, że Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych przejął wszystkie dokumenty i on będzie rozpatrywał resztę spraw.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pan Tomasz Gliszczyński spytał Wójta Gminy kto powołuje komisję przetargową. Na pytanie Pana Gliszczyńskiego Wójt Gminy odpowiedział, że komisję przetargową powołuje dyrektor zakładu pracy, a do komisji powinni być powołani pracownicy zakładu pracy.
Następnie Wójt Gminy omówił sprawy dotyczące konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im Mikołaja Kopernika w Piaskach. Wójt poinformował radnych, że zostały złożone cztery oferty. Komisja do wyłonienia Dyrektora nie jest jeszcze ostatecznie powołana ale wiadomo skąd będą przedstawiciele:
- 2 przedstawicieli prowadzących jednostkę
- 3 przedstawicieli z Kuratorium Oświaty
- 2 przedstawicieli z Rady Pedagogicznej
- 2 przedstawicieli z Rady Rodziców
Wójt Gminy odpowiedział na wszystkie pytania radnych.
Następnie głos zabrał Pan Franciszek Radwan. Przedstawił sprawę dotyczącą przeprowadzenia kontroli w Zespole Obsługi Szkół w Piaskach przez Komisję Rewizyjną.
Poinformował, że kontrola odbywała się w dniach - 28.11.2003r., 07.01.2004r. i 09.01.2004r.- na podstawie Uchwały Rady Gminy Piaski Nr XI/59/2003 z dnia 29 października 2003r. Pan Radwan przypomniał, że kontrolę przeprowadzono w Zespole Obsługi Szkół w Piaskach, która zapewnia obsługę finansowo - księgową jednostek :
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika Piaski
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego Szelejewo
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. Bodzewo
Komisja Rewizyjna kontrolę rozpoczęła od sprawdzenia wydanych delegacji i rozliczania wyjazdów służbowych, następnie zajęła się sprawą rozliczania prowizji otrzymywanej z PZU za ubezpieczenia dzieci. Skontrolowano także przydział odzieży ochronnej i obuwia roboczego dla nauczycieli i pracowników oraz zakupów inwestycyjnych. Komisji Rewizyjnej wszystkie potrzebne dokumenty udostępnili Dyrektorzy Szkół, jak także Pani Cecylia Wawrzyniak. Problemu z otrzymaniem informacji nie było. Informacje na temat dokumentów były przekazywane telefonicznie, listownie a także faxem.
Pan Franciszek Radwan odczytał treść protokółu z kontroli przeprowadzonej w Zespole Obsługi Szkół w Piaskach w dniach 28.11.2003, 07.01.2004 i 09.01.2004 przez Komisje Rewizyjną Rady Gminy Piaski na podstawie Uchwały Rady Gminy Piaski Nr XI/59/2003 z dnia 29 października 2003r. Okres objęty kontrolą - rok 2002, rok 2003.
Pan Radwan wyjaśnił wszystkie sprawy zawarte w protokóle. Odpowiedział wyczerpująco na pytania radnych.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pan Tomasz Gliszczyński i Członek Komisji Oświaty, Pan Waldemar Niedziela stwierdzili, że protokół sporządzony przez Komisję Rewizyjną nie jest wystarczający, mało kompletny, gdyż nie zostały przedstawione odpowiednie dokumenty w sprawie rozliczania prowizji otrzymanej z PZU za ubezpieczenie dzieci.
Protokółowała J. Polaszyk

Przewodniczący komisji

Tomasz GliszczyńskiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2004-01-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.