Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 15/2004 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki, odbytego w dniu 14 kwietnia 2004r.

Protokół Nr 15/2004 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki, odbytego w dniu 14 kwietnia 2004r.

Numer protokołu: 15
Rok: 2004

Protokół Nr15/2004
posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia,
opieki społecznej, sportu i turystyki, odbytego w dniu
14 kwietnia 2004r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu;
1. Radni wg listy obecności
2. Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak
3. Przewodnicząca Rady Gminy - Irena Różalska
4. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka

Analiza wykonania budżetu gminy za 2003r.

Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak przedstawiła szczegółowe wykonanie budżetu gminy za rok miniony. Odpowiadała na pytania radnych dotyczące w szczególności wydatków budżetu oraz zaległości podatkowych. Radni poprosili ponadto o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące wykonania budżetu oświaty, panią Cecylię Wawrzyniak która również odpowiadała na pytania w zakresie jego wykonania.
Po wysłuchaniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok miniony komisja wnioskuje aby sprawdzić przez fachowca liczniki prądu w budynku starej szkoły w Szelejewie gdyż uważa, że przedszkole samorządowe zużywa bardzo dużo energii elektrycznej./ zachodzi podejrzenie , ze z tego licznika korzysta nie tylko przedszkole samorządowe /

Projekty uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie gminy na rok 2004. - przedstawiła Skarbnik Gminy
Radni nie wnieśli uwag.
- ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządca jest Gmina Piaski na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
Na pytania i wątpliwości radnych odpowiadał p. Marian Naskret - inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska.
Radni przyjęli do wiadomości przedstawiony projekt uchwały.
- zwolnienia p. Aldony Grześkowiak-Węglarz dyrektora zespołu szkół w Piaskach od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych
Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka poinformował, że Kuratorium Oświaty w Lesznie zaopiniowało pozytywnie projekt niniejszej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do w/w projektu uchwały.
- Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Piaski.
Wyjaśnień na temat tego projektu uchwały udzielił Sekretarz Gminy.
Radni nie wnieśli uwag.

Rozpatrzenie wniosków:
- Jolanta i Adam Chojniccy - Szelejewo 87/2 / budynek starej szkoły w Szelejewie / zwracają się z prośbą o rozważenie możliwości wykupu lokalu.
- Wojciech Nowak - Szelejewo 87/1 / budynek starej szkoły w Szelejewie / wnioskuje o remont mieszkania względnie jego wykup.
Komisja sugeruje aby wnikliwie rozpatrzyć możliwość wydzielenia w budynku starej szkoły dwóch mieszkań prywatnych / pp. Nowaków i Chojnickich/ od pomieszczeń zajmowanych przez przedszkole i bibliotekę w celu sprzedaży tych mieszkań.
- SIMET - Piaski zwraca się z wnioskiem o sprzedaż gruntów przejętych w użytkowanie wieczyste na podstawie aktu notarialnego, po wartości wycenionej przez uprawnionego rzeczoznawcę.
Wyjaśnień w tej sprawie udzieliła p. Regina Karolewicz - inspektor ds. gospodarki gruntami rolnymi i ochrony środowiska
Komisja po wysłuchaniu szczegółowych wyjaśnień na temat wyceny gruntu , aktualnej wartości rynkowej wyraża zgodę na sprzedanie nieruchomości.
- Hodowla Roślin Szelejewo wnioskuje o naprawę dróg gminnych znajdujących się na terenie działania spółki
Komisja nie zajęła stanowiska w tej sprawie.
- Stowarzyszenie MOST zwraca się do Przewodniczącej Rady Gminy i wszystkich radnych o wsparcie finansowe organizowanego przez Stowarzyszenie wyjazdu z okazji Dnia Dziecka dla 40 dzieci z terenu Gminy Piaski
Sekretarz Gminy udzielił wyjaśnień na temat działalności Stowarzyszenia a Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała aby radni dobrowolnie złożyli po 20 zł. na ten cel.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała; M. Konieczna

Przewodniczący komisji

Tomasz GliszczyńskiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2004-04-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.