Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 16/2004 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 29 czerwca 2004r

Protokół Nr 16/2004 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 29 czerwca 2004r

Numer protokołu: 16
Rok: 2004

Protokół Nr 16/2004
posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 29 czerwca 2004r w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu :
1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak
4. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
5. Przewodnicząca Rady Gminy - Irena Różalska

Projekty uchwał w sprawie :

- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy

przedstawiła p. Elzbieta Karolczak - Skarbnik Gminy
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały

- ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkole samorządowe czynne 5 i więcej godzin

projekt uchwały przedstawił p. Sekretarz, zaproponował aby stała opłata miesięczna w przedszkolu w Piaskach i Szelejewie wynosiła od września br - 60,0 zł. miesięcznie a w przedszkolu w Strzelcach Wielkich 37,- zł. miesięcznie. Ponadto poinformował, że poprzednie komisje zgodziły się z taką propozycją.
Komisja oświaty również wyraziła zgodę na powyższą propozycję.

- zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu

Radni wyrazili zgodę na zaciągniecie pożyczki w kwocie do 80 tyś. zł.

- zmiany uchwały Rady Gminy Piaski z dnia 27 lutego 2001r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

Wyjaśnień na temat projektu uchwały udzielił Pan Sekretarz, poinformował, że należy wprowadzić do uchwały z dnia 27 lutego 2001 r. w § 5 zapisy które obecnie zawarte są w Zarządzeniu Nr 36 Wójta Gminy Piaski z dnia 22 września 2003r. ponieważ regulowanie spraw zawartych w tym Zarządzeniu leży w kompetencji Rady Gminy.

- przeznaczenie umorzonej części pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka poinformował, że Kierownik Zespołu Obsługi Szkół, Pani Cecylia Wawrzyniak zwróciła się z pismem do Rady Gminy o waloryzację wartości punktu oraz najniższego wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi podległych jednostek oświatowych:
- Zespołu Szkół w Piaskach, Szelejewie i Bodzewie
- Zespołu Obsługi Szkół w Piaskach
- Przedszkola Samorządowego w Piaskach.
Obecnie wartość punktu wynosi - 3,70 zł a najniższa płaca - 680,- zł.
Komisja oświaty nie podjęła decyzji w tej kwestii ze względu na różnicę zdań na ten temat.

Przedstawienie uchwały Nr 51/343/04 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 marca 2004r. w sprawie : wstępnej propozycji przekazania dróg powiatowych na rzecz gmin Powiatu Gostyńskiego.
Radni nie wyrażają zgody na przejmowanie dróg od powiatu.

Przedstawienie pisma Zarządu Powiatu w Gostyniu w sprawie przejęcia Ośrodka Zdrowia w Piaskach.
Pan Wójt poinformował, że był na spotkaniu w Starostwie w tej sprawie lecz nie podejmował żadnych decyzji do czasu przedstawienia tego problemu Radzie Gminy Piaski..
Komisja podtrzymuje dotychczasowe stanowisko w sprawie przejęcia ośrodka, natomiast grunt w Grabonogu należy wydzierżawić Starostwu Powiatowemu a wysokość opłaty za dzierżawę negocjować tak jak grunt rolny.

Rozpatrzenie wniosków;

- Klub Strzelectwa Sportowego LOK "Malińcza " zwraca się z uprzejma prośbą do dofinansowanie działalności klubu w kwocie 1.000,- zł które chce przeznaczyć na adaptacje pomieszczeń pod hala sportową przy Zespole Szkól w Piaskach na nową strzelnice z broni pneumatycznej.
Ponadto prosi o pomoc finansową w kwocie 400,- zł które przeznaczy na opłacenie udziału zawodników w IV edycji Zakładowej Ligi Strzeleckiej w LOK w Gostyniu
Komisja oświaty uważa, że w chwili obecnej nie będzie decydować o przydziale piwnicy pod halą sportowa gdyż należy opracować koncepcję zagospodarowania piwnic znajdujących się pod halą sportową
Natomiast komisja budownictwa wyraża zgodę na udzielenie dotacji w kwocie 400 zł na opłacenie udziału zawodników w IV edycji Zakładowej Ligi Strzeleckiej.

Radny, pan Waldemar Niedziela prosił p. Wójta o ustawienie tablicy informacyjnej z napisem - zakaz gry w piłkę - przy ul. Dworcowej 2 w Piaskach.

Protokółowała ; M. Konieczna

Przewodniczący komisji

Tomasz Gliszczyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2004-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.