Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 29/2005 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 3 listopada 2005r.

Protokół Nr 29/2005 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 3 listopada 2005r.

Numer protokołu: 29
Rok: 2005

Protokół Nr 29/2005
posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki
społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 3 listopada 2005r.
w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu;
1. Radni – wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak
4. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.
Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak przestawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2005r. Poinformowała miedzy innymi, że nie został ogłoszony nabór na dalsze fundusze unijne i dlatego należało skorygować budżet gminy w planach inwestycyjnych.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń do przedstawionych zmian w budżecie gminy na 2005r.

Następnie p. Wójt poinformował, ze na najbliższej sesji należy wyznaczyć termin przeprowadzenia wyborów sołeckich we wsi Grabonóg.
Pan Roman Radoła – radny z Grabonoga zaproponował na wczorajszym posiedzeniu komisji budżetowej aby wybory sołeckie odbyły się 15 grudnia br. – poinformował p.Wójt.

Kolejne projekty uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie środków finansowych na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w Taniecznicy, Drzęczewie Pierwszym i Lafajetowie przedstawił p. Wójt. Poinformował między innymi, że co roku możemy występować do FOGR o dofinansowanie w wysokości 30 % na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych do szerokości 3 mb.
Do 15 listopada musimy złożyć wnioski o te środki do FOGR, wybraliśmy więc 3 drogi i stąd 3 projekty uchwał.

Limity na wieloletnie plany inwestycyjne – lata 2004 – 2007
Radni otrzymali załącznik do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r pn. LIMITY NA WIELOLETNIE PLANY INWESTYCYJNE- LATA 2004-2007
Pan Wójt dokładnie przedstawił wszystkie propozycje zawarte we wspomnianym załączniku, odpowiadał na pytana w tym zakresie.
Komisja budżetowa przyjęła do wiadomości przedstawione plany inwestycyjne na lata 2004-2007

Rozpatrzenie wniosków ;
- p. Robert Celka – zam. w Strzelcach Małych 9 zwraca się z prośba o sprzedaż stawu w Strzelcach Małych należącego do samorządu gminy.
Komisja uważa, że należy zwołać zebranie wiejskie wsi Strzelce Małe aby mieszkańcy wypowiedzieli się na ten temat i wówczas Rada Gminy podejmie w tej kwestii decyzję.
Stanowisko komisji oświaty – staw należy sprzedać.
- „ZAWIEJA” – spółka jawna – Gostyń ul. Poznańska 200 – przesłała na ręce Wójta Gminy list intencyjny w sprawie zakupu od samorządu Gminy Piaski działek w Grabonogu stanowiących wyrobisko po piaskowni.
Komisja uważa, że należy zaprosić na sesję przedstawiciela firmy i rozmawiać na ten temat.
- Agencja Nieruchomości Rolnych w Poznaniu w odpowiedzi na nasze pismo w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Piaski działki zabudowanej budynkiem do rozbiórki w Bodzewku informuje, że nie może jej przekazać gdyż o te grunty toczy się postępowanie regulacyjne dotyczące zwrotu nieruchomości na rzecz Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri w Gostyniu-Głogówku.
Komisja proponuje aby Pan Wójt rozmawiał na ten temat z ks. Superiorem.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała : M. Konieczna

Przewodniczący komisji

Tomasz Gliszczyński-
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2005-11-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.