Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 38/2006 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 25 października 2006r.

Protokół Nr 38/2006 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 25 października 2006r.

Numer protokołu: 38
Rok: 2006

Protokół Nr 38/2006

posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia,
opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego
w dniu 25 października 2006r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu:
1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
4. Przewodnicząca Rady Gminy - Irena Różalska

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE:

- przyjęcia programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2007.

- przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Piaski w roku 2007.

- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.
Projekty uchwał przedstawił Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka.
Radni nie wnieśli uwag do w/w projektów.

Protokółowała: M. Konieczna

Przewodniczący komisji

Tomasz Gliszczyński

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2006-10-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.