Strona główna » Dokumenty » FINANSE GMINY » Budżet » ZARZĄDZENIE NR 18/2007 Wójta Gminy Piaski z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2007 Wójta Gminy Piaski z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2007 r.


ZARZĄDZENIE NR 18/2007 Wójta
Gminy Piaski z dnia 30 kwietnia 2007r.

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 173 ust. l pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r. Nr 249 póz. 2104/ oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Piaski Nr V/21/2007 z dnia 30 stycznia 2007r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu kwotę 137 155,00 zgodnie z zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 17955031,00 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 137 155,00

§ 4. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą 18 930 031,00

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                        Wójt

                                                                                              Zenon Norman

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2007-04-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.