Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Dostawa 40 ton cementu portlandzkiego – część III

Dostawa 40 ton cementu portlandzkiego – część III


Piaski, dnia 24.08.2007r.

IZP.341-08/07

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późń. zm ), Zamawiający tj. Gmina Piaski reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski informuje, że w postępowaniu przetargowym na: „Dostawę 40 ton cementu portlandzkiego – część III”
za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:
Zakład Obrotu Materiałami Budowlanymi „ZOMBUD” Sp. z o.o., ul. Dworcowa 152, 64-120 Krzemieniewo
Cena brutto oferty: 17 080,00 zł
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. XVI specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli: cena brutto - waga kryterium 100%
Oferta otrzymała 300,00 pkt

                                                                                      WÓJT GMINY PIASKI

                                                                                        ZENON NORMAN

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Witold Furmanak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2007-08-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-27
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.