Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 4/2007 wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski odbytego dnia 25 stycznia 2007r.

Protokół Nr 4/2007 wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski odbytego dnia 25 stycznia 2007r.

Numer protokołu: 4
Rok: 2007

Protokół Nr 4/2007
wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski
odbytego dnia 25 stycznia 2007r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu:
1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
4. Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak

Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:

- uchwalenia budżetu Gminy Piaski na rok 2007
Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak przedstawiła bardzo szczegółowo projekt budżetu gminy na 2007r.
Przed przystąpieniem do omawiania projektu budżetu zaznaczyła, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Piaski Nr 43 z dnia 10 października 2006r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2007r. zastosowała wskaźnik inflacji 1,9 % i wzrost funduszu wynagrodzeń 3 %.
Radni nie wnieśli uwag do powyższego wyjaśnienia.
Podczas przedstawiania projektu budżetu Pani Skarbnik odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie.
Wiele dyskusji toczyło się wokół braku zapisu w projekcie budżetu na 2007r. wydatków na osiedle „Drzęczewo” a konkretnie na sporządzenie dokumentacji technicznej budowy drogi. W efekcie dyskusji na ten temat wspólnie ustalono, że zostanie dokonana autopoprawka projektu budżetu gminy polegająca na zmniejszeniu wydatków majątkowych w rozdziale 70005. Po zmianach plan wynosić będzie 170 tys. zł. a kwotę 30 tyś. złotych przeznacza się na rozdział 60016 § 6050 z przeznaczeniem na dokumentację techniczną budowy drogi osiedlowej.
Pan Jan Majchrzak pytał czy w budżecie na rok bieżący są zaplanowane środki na wykup Szpitala w Gostyniu.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie ma zaplanowanych wydatków na ten cel.
Radni wspomnieli, że zawsze możemy sprzedać Ośrodek Zdrowia w Piaskach a środki przeznaczyć na wykup szpitala.
Pan Wójt w tym momencie poinformował, że nie mogliśmy planować środków na wykup szpitala ponieważ będziemy ponosić bardzo duże koszty związane z realizacją drugiego etapu oświetlenia na terenie gminy a jest to kilka inwestycji gdyż na każdą wieś należy sporządzać oddzielną dokumentację. Ponadto jeżeli nie dojdzie do wykupu gruntów to nie będzie dodatkowych środków na które liczymy.

Po przedstawieniu projektu budżetu gminy na 2007r. Przewodnicząca Rady Gminy zapytała radnych czy wnoszą uwagi.
Wszyscy radni oświadczyli, że przyjmuj przedstawiony projekt budżetu na 2007r. bez uwag.

- Wybór składów osobowych stałych komisji Rady Gminy
Radni wspólnie ustalili składy osobowe poszczególnych komisji Rady Gminy
Projekt uchwały w sprawie wyboru składów osobowych stanowi załącznik do protokółu.

- Ustalenie górnych stawek za usługi świadczone w zakresie wywozu i składowania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych.
Projekt uchwały przedstawił pan Marian Naskręt.- inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska.
Radni nie wyrazili zgody na propozycję podwyższenie stawek opłat za zakup worków, wobec tego zmieniono projekt uchwały który stanowi załącznik do protokółu.

- Zatwierdzenie zestawienia przychodów i wydatków GFOŚiGW na 2007r.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak.
Radni nie wnieśli uwag.

- Określenie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata .
Projekt uchwały przedstawiła Pani Regina Karolewicz – inspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami .
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Więcej dyskusji nie podjęto, wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim radnym za udział we wspólnym posiedzeniu.
Protokółowała: M. KoniecznaTyp dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2007-01-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.