Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 6/2007 wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski odbytego dnia 4 lipca 2007 r.

Protokół Nr 6/2007 wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski odbytego dnia 4 lipca 2007 r.

Numer protokołu: 6
Rok: 2007

Protokół Nr 6/2007
wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski odbytego dnia
4 lipca 2007 w Urzędzie Gminy Piaski

Obecni na posiedzeniu :
1. Radni - wg. listy obecności
2. Wójt Gminy – Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
4. Inspektor ds. budownictwa – Zbigniew Andrzejewski

Pani Elżbieta Karolczak – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r Radni nie wnieśli uwag.
Następnie p. Zbigniew Andrzejewski – inspektor ds. budownictwa przedstawił 3 projekty uchwał w sprawie:
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich w Piaskach
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Strzeleckiej w Piaskach
- zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski.
Poinformował, że wg. ogólnej koncepcji będzie około 21 działek lecz ze względu na bardzo trudne ukształtowanie terenu może tych działek być mniej. Działki nie mają dużych powierzchni. Przystępujemy do opracowania planu – ta procedura trwa od około pół roku- do 8 miesięcy. Po tej procedurze następuje podział działek ich wycena itp. Mapki które otrzymali radni – jest to na razie ogólna koncepcja, szczegółowy podział będzie prawdopodobnie inny niż koncepcja – stwierdził p. Andrzejewski.
Następnie omówił sprawę zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski.
1/ Działki na osiedlu „Marysin„ – gdzie właścicielem jest ANR i Konwent Bonifratrów
2/ teren w Grabonogu – Huby, po drugiej stronie zabudowań drogi powiatowej – te tereny tez będą wymagały zmiany studium i opracowania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego /podobnie pkt. 1/
3/ podobna sytuacja występuje w Bodzewie – jest plan miejscowy opracowany, natomiast w tej chwili trwa procedura wypowiedzenia umowy obecnym użytkownikom – na wrześniowa sesje będzie opracowany projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – dotyczący działek w Bodzewie.
Przewodnicząca Rady Gminy pytała o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na gruntach za osiedlem „Marysin„
Pan Wójt odpowiedział, że Agencja Nieruchomości Rolnych może nam przekazać grunty pod infrastrukturę a nie pod budownictwo mieszkaniowe. Następnie p. Wójt zaproponował opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – na gruntach za cmentarzem w Piaskach - "droga topolowa" w kierunku Porzecza. Są tam grunty V i VI klasy gdzie są właściciele prywatni, nie ma żadnych roszczeń a pojawiają się inwestorzy którzy szukają kilku hektarów pod inwestycje – stwierdził p. Wójt.
Następnie p. Andrzejewski poinformował, że do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego podchodzimy po raz pierwszy /studium uchwalono 8 lat temu/ i prawdopodobnie będziemy te uchwałę zmieniać jeszcze nie raz.
Pan Wożniak – radny Smogorzewa pytał o przebieg planowanej obwodnicy.
Wyjaśnień udzielił p. Andrzejewski.
Nastepnie dyskutowano o liczniku ścieków na granicy Piaski – Gostyń oraz o budowie ronda w Gostyniu na ulicy Wrocławskiej gdzie w pewnym zakresie ta inwestycja „wchodzi„ na teren naszej gminy. Gostyń wystąpiła do Gminy Piaski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Pan Żalik – radny z Bodzewa powiedział, że istnieje duże zapotrzebowanie na działki budowlane ponieważ banki udzielają młodym ludziom korzystnych kredytów na budowę własnych domów.
Pan Radoła – radny z Grabonoga pytał jaki jest najkrótszy okres możliwości przystąpienia do budowy na terenie Grabonóg – Huby. Odpowiedzi udzielił p. Andrzejewski.
Następnie rozmawiano o sprawie dotyczącej zbyt późnego włączania świateł ulicznych wieczorem na terenie całej gminy.
Poruszono również sprawę zbyt dalekiego osadzenia słupów ograniczających widoczność i utrudniających wyjazd z ulicy Grunwaldzkiej na drogę główną /przy sklepie p. J. Nowackiego/
Pan Śląski pytał kiedy będzie otwarte nowe targowisko.
Pani Różalska pytała kiedy będzie brama na placu targowym – dzieci grają tam w piłkę i będą brudzić ściany.
Pan Klimkowski - w budżecie gminy są przeznaczone środki finansowe na osiedle „Marysin„ – czy coś się tam dzieje.
Pan Wójt odpowiedział, że w najbliższym czasie będzie zlecona dokumentacja na drogi osiedlowe na tym osiedlu.
Na tym protokół zakończono.
Protokółował: Wiesław Glapka – Sekretarz GMINY.Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2007-07-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.