Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Wykonanie konstrukcji stalowej oraz wymurowanie ścian szczytowych na budowie hali sportowej przy Zespole Szkół w Bodzewie

Wykonanie konstrukcji stalowej oraz wymurowanie ścian szczytowych na budowie hali sportowej przy Zespole Szkół w Bodzewie


Piaski, dnia 19.09.2007r.

IZP.341-09/07

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późń. zm), Zamawiający tj. Gmina Piaski reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski informuje, że w postępowaniu przetargowym na: „Wykonanie konstrukcji stalowej oraz wymurowanie ścian szczytowych na budowie hali sportowej przy Zespole Szkół w Bodzewie” za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „GOSBUD” Sp. z o.o, ul. Graniczna 1, 63-800 Gostyń

Cena brutto oferty: 397 023,25 zł

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. XVI specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli: cena brutto - waga kryterium 100%.
Oferta otrzymała 300 pkt. i była jedyną złożoną ofertą.

                                                                                        WÓJT GMINY PIASKI

                                                                                           ZENON NORMAN
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Witold Furmaniak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2007-09-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.