Strona główna » Dokumenty » FINANSE GMINY » Budżet » ZARZĄDZENIE NR 29/2007 Wójta Gminy Piaski z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/2007 Wójta Gminy Piaski z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2007 r.


ZARZĄDZENIE NR 29/2007
Wójta Gminy Piaski z dnia 30 sierpnia 2007r.


w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 173 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104/ oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Piaski Nr V/21/2007 z dnia 30 stycznia 2007r. z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 53 407,00 zgodnie z zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 18 449 566,00

§ 3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 53 407,00 zgodnie z zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 4. 1. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą 19 191 566,00
        2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne 8 187 984,00

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                       Wójt

                                                                                               Zenon Norman

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2007-08-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.