Strona główna » Dokumenty » FINANSE GMINY » Budżet » ZARZĄDZENIE NR 45/2007 Wójta Gminy Piaski z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 45/2007 Wójta Gminy Piaski z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2007 r.


ZARZĄDZENIE NR 45/2007
Wójta Gminy Piaski z dnia 6 listopada 2007r.


w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104/ oraz na podstawie § 9 pkt 2 uchwały Rady Gminy Piaski Nr V/21/2007 z dnia 30 stycznia 2007r. z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 157 783,00 zgodnie z zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. 1. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 18 867 397,00
        2. Dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 275 795,00 zgodnie z zał nr 3

§ 3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 157 783,00 zgodnie z zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 4. 1. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą 19 329 878,00
        2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne 8 411 158,00
Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami w wysokości – 3 275 795,00 jak w zał nr 3

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                        Wójt
                          
                                                                                               Zenon Norman

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2007-11-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.