Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 7/2007 wspólnego posiedzenia komisji oświaty i budżetu odbytego w dniu 12 września 2007r.

Protokół Nr 7/2007 wspólnego posiedzenia komisji oświaty i budżetu odbytego w dniu 12 września 2007r.

Numer protokołu: 7
Rok: 2007

Protokół Nr 7/2007
wspólnego posiedzenia komisji oświaty i budżetu odbytego w dniu
12 września 2007r. w Urzędzie Gminy Piaski.

 

Obecni na posiedzeniu:
Radni wg listy obecności
Wójt Gminy - Zenon Norman
Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska
Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r.
Skarbnik Gminy, Pani Elzbieta Karolczak przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przesłanego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za półrocze 20097r /Opinia RIO jest pozytywna/.
Następnie Pani Karolczak przedstawiła bardzo szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r.
Komisja nie wniosła zastrzeżeń do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r.

Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:
- zmiany uchwały Rady Gminy Piaski Nr XI/64/2007 z dnia 10 sierpnia 2007r. w sprawie: zmian budżetu zmian w budżecie gminy na 2007r.
- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2007r.
- zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Piaski
W/w projekty uchwał przedstawiła Skarbnik Gminy.
Radni nie wnieśli uwag.

Następnie Pan Wójt przedstawił projekty uchwał w sprawie;
- wyboru ławników do Sadu Rejonowego w Gostyniu
- zmiany uchwały Rady Gminy Piaski Nr V/38/2003 z dnia 24.02.2003r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożyci poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzelce Wielkie I
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grabonóg I
Radni nie wnieśli uwag do w/w projektów uchwał.

Następnie Pan Wójt przedstawił wniosek p. Marka Michalaka zam. w Piaskach ul. Szkolna 2 z prośba o wykup użytkowanej działki nr 227/1 w części o pow. 0,0171 ha położonej w Piaskach przy ul. Św. Marcina.
Komisja uważa, że działkę należy sprzedać ponieważ sąsiednie działki są już wykupione i dlatego działka o którą wnioskuje p. Michalak nie stanowi żadnej wartości nabywczej dla Urzędu Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała komisję z pismem Fundacji FAMILIJNY POZNAŃ prowadzącej wspólnie z Bonifraterskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Piaskach alternatywny ośrodek przedszkolny.
Komisja nie zajęła stanowiska w tej sprawie.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: M. Konieczna

Przewodniczący komisji:

                                                              budżetu                                     oświaty

                                                     Wiesław Woźniak                        Stefan Śląski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2007-09-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-27
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.