Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Piaskach w 2008r

Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Piaskach w 2008r


Piaski, dnia 10.12.2007r.

IZP.341-12/07

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późń. zm), Zamawiający tj. Gmina Piaski reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski informuje, że w postępowaniu przetargowym na: „Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Piaskach w 2008r.” za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:

FOLT - TRANS Antoni Foltynowicz, ul. Ułańska 5, 63-860 Pogorzela

Cena jednostkowa brutto za km: 5,30 zł
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. XVI specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli: cena jednostkowa brutto za km - waga kryterium 100% Oferta otrzymała 300,00 pkt

                                                                                                  WÓJT

                                                                                        ZENON  NORMAN

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Witold Furmaniak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2007-12-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.