Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Dostawa oleju napędowego i etyliny w 2008 roku

Dostawa oleju napędowego i etyliny w 2008 roku


Piaski, dnia 12.12.2007r.


IZP.341-13/07

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późń. zm), Zamawiający tj. Gmina Piaski reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski informuje, że w postępowaniu przetargowym na: „Dostawa oleju napędowego i etyliny w 2008 roku.” za najkorzystniejszą uznana została oferta wykonawcy:

Firma Handlowo-Usługowa „Jula-Benz” Urszula Gorwa Stacja Paliw ul. Gostyńska 11, 63-820 Piaski


- opust cenowy ON – 0,03 zł brutto
- opust cenowy Pb95 – 0,03 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. XVI specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli: opust cenowy ON – waga kryterium 85 %, opust cenowy Pb-95 – waga kryterium 15 %. Oferta otrzymała 300,00 pkt

                                                                                                            WÓJT

                                                                                                  ZENON   NORMAN

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Witold Furmaniak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2007-12-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.