Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 9/2007 wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski odbytego dnia 6 grudnia 2007

Protokół Nr 9/2007 wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski odbytego dnia 6 grudnia 2007

Numer protokołu: 9
Rok: 2007

Protokół Nr 9/2007
wspólnego posiedzenia radnych Gminy Piaski odbytego dnia
6 grudnia 2007 w Urzędzie Gminy Piaski.


Obecni na posiedzeniu:
Radni - wg listy obecności
Wójt Gminy – Zenon Norman
Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak

Wspólne posiedzenie komisji prowadził Pan Wiesław Woźniak – przewodniczący komisji budżetowej. Powitał wszystkich i poprosił o przedstawienie projektów uchwał które będą przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Gminy.
Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:
- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2007r.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Radni nie wnieśli uwag.
- przyjęcia budżety gminy na 2008r.
Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak przed przystąpieniem do przedstawiła projekt budżetu gminy na 2008r./który radni otrzymali dwa tygodnie przed posiedzeniem komisji/ zapoznała radnych z uchwałą regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2007r. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o projekcie budżetu gminy Piaski na rok 2008. Opinia niniejsza stanowi załącznik do protokółu. Następnie omówiła szczegółowo dochody i wydatki w budżecie gminy ze szczególnym uwzględnieniem zaplanowanych inwestycji do wykonania w nowym roku. Odpowiadała na pytania i wątpliwości jakie zgłaszali radni.
Najwięcej emocji budziły zaplanowane inwestycje do wykonania w nowym roku. Radni szczególnie pytali o naprawy dróg, budowę nowych chodników oraz budowy i remonty świetlic wiejskich.
Skarbnik Gminy i Wójt Gminy odpowiadali na konkretne pytania argumentując, że nie można wykonać wszystkich inwestycji w danym roku o których mówią radni gdyż nie pozwala na to wysokość budżetu gminy na dany rok. Staraliśmy się tak skonstruować projekt budżetu aby uwzględniał najpilniejsze zadania do wykonania na nowy rok i pozwalał na normalne funkcjonowanie i prowadzenie bieżących spraw gminy - powiedziała Skarbnik Gminy
Przewodnicząca Rady Gminy pytała dlaczego w projekcie budżetu nie ma środków na ułożenie krawężnika na ulicy Dworcowej w Piaskach /po lewej stronie/ gdzie starostwo powiatowe powinno założyć chodnik.
Pan Wójt odpowiedział, że na tej ulicy znajduje się już chodnik po jednej stronie a jeżeli starostwo znajdzie środki na chodnik po drugiej stronie i ten chodnik powstanie to będzie bardzo dobrze ale my nie będziemy finansować takiej inwestycji gdyż jest to droga powiatowa.
Pan Radoła – radny z Grabonoga apelował o pomoc w naprawie drogi przez wieś /huby Grabonoskie/ gdyż jest bardzo zniszczona i trudno po niej się poruszać a powiat zaliczył ta drogę do dróg trzeciej kategorii która może być naprawiona przy udziale środków finansowych pochodzących od samorządu.
Pan Wójt odpowiedział, że zna ten temat, Starostwo z uwagi na brak środków w przyszłym roku deklarowało się przekazać obrzeża i kostkę brukową na ułożenie chodnika który wykonają nasi pracownicy - stwierdził p. Wojt.
Pan Wożniak – radny ze Smogorzewa prosił aby na drugi rok jak będzie konstruowany budżet na rok 2009 radni otrzymali wysokość środków finansowych przeznaczonych konkretnie na inwestycje – wówczas wszyscy radni postarają się przedstawić podział tych środków według ich uznania a Pan Wójt przedstawi swoja propozycje i wówczas dyskusja będzie bardziej rzeczowa.
Dyskusję nad projektem budżetu zakończył Pan Woźniak – przewodniczący komisji budżetowej zadając pytanie radnym – kto będzie na sesji głosował za przyjęciem przedstawionego dzisiaj projektu budżetu gminy.
13 radnych wyraziło wolę głosowania na sesji za przyjęciem budżetu gminy przedstawionego dzisiaj na posiedzeniu, 1 radna była przeciwna, 1 radny wstrzymał się od głosowania.
Kolejne projekty uchwał przedstawił Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka
- ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych
- trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
- uchwalenia programów inwestycyjnych Gminy Piaski
- regulaminu określającego na rok 2008 – wysokości stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaski
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych projektów uchwał.
Protokółowała M. Konieczna

                                                                           Przewodniczący komisji budżetowej

                                                                                           Wiesław WoźniakTyp dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2007-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.