Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 8/2007 posiedzenia komisji oświaty… odbytego w dniu 21 listopada 2007r

Protokół Nr 8/2007 posiedzenia komisji oświaty… odbytego w dniu 21 listopada 2007r

Numer protokołu: 8
Rok: 2007

Protokół Nr 8/2007
posiedzenia komisji oświaty… odbytego w dniu
21 listopada 2007r. w Urzędzie Gminy Piaski.


Obecni na posiedzeniu:
Radni wg listy obecności
Wójt Gminy - Zenon Norman
Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska
Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak
Inspektor ds. podatków i opłat – Emilia Nawrot

Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:
- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2007r.
- ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
- ustalenia stawek podatku od nieruchomości
- ustalenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do naliczenia podatku rolnego
- ustalenia dziennej stawki opłaty targowej
- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008
- przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Piaski
- udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi gostyńskiemu
- udzielenia upoważnienia dla kierownika Zespołu Obsługi Szkół do wydawania decyzji administracyjnych /dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych/
- udzielenia upoważnienia dla kierownika Zespołu Obsługi Szkół do wydawania decyzji administracyjnych /dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym/

Projekty uchwał przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak oraz inspektor ds. podatków i opłat, pani Emilia Nawrot.
Przewodniczący komisji, Pan Stefan Śląski wyraził sprzeciw dotyczący pozycji podatku od nieruchomości w punkcie dotyczącym budynków lub ich części podpunkt e/ pozostałych – gdzie mieszczą się szopy, chlewiki itp. Uważa, że nie powinno się podnosić podatku w tym zakresie gdyż wiele osób starszych będących emerytami o bardzo niskich dochodach posiada takie budowle w których praktycznie nic nie ma a trzeba za to płacić podatki.
Pozostali radni mieli różne zdania na ten temat wobec czego nie wypracowano jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.
Do pozostałych projektów uchwał radni nie wnieśli uwag.
Pan Wójt zaproponował aby średnią cenę skupu żyta, jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na rok następny ustalić w kwocie 44,00 zł za 1 kwintal.
Skarbnik Gminy poinformowała, że taka cena żyta została ujęta w dochodach projektu budżetu gminy na rok 2008.
Pan Wójt przedstawił ponadto koncepcję budowy zbiornika retencyjnego i wyjaśnił, że zgodnie z przyjętą uchwałą z maja br. nic sam nie postanowi w tej sprawie gdyż porozumienie może być spisane z Gminą Gostyń tylko w przypadku pozytywnej oceny sporządzonej koncepcji i akceptacji programu realizacji przez organy stanowiące obu gmin. Przedstawił również koncepcję budowy obwodnicy w Gostyniu w ciągu drogi krajowej nr 12.
Poinformował również, że wpłynęło kolejne pismo od p. Konopki-Parzy w sprawie działalności świetlicy terapeutycznej z prośba o rozważenie możliwości podjęcia działań w tym zakresie.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że p. Konopka-Parzy była zaproszona na poprzednią sesję aby mogła przedstawić całej Radzie Gminy swój zamiar w sprawie realizacji tego projektu lecz nie skorzystała z tej możliwości tłumacząc się, że zaproszenie za późno do niej dotarło. Pani Różalska powiedziała, że nie wierzy w takie wyjaśnienia i dlatego uważa, że kolejnego zaproszenia nie będzie wysyłać gdyż na sesje może przyjść każdy mieszkaniec gminy jeżeli zechce się spotkać z radnymi.
Pan Wójt stwierdził jednak, że należałoby umożliwić p. Konopce spotkanie z radnymi aby przedstawiła swoje argumenty za powstaniem ośrodka wspomagania dzieci niepełnosprawnych.
Przewodnicząca Rady Gminy była innego zdania, uważała, że podobny ośrodek dla takich dzieci mamy w Marysinie w którym ta pani pracowała lecz zwolniła się. W trakcie dyskusji na temat zaproszenia p. Konopki na sesję Sekretarz Gminy zaproponował, że można telefonicznie powiadomić o możliwości uczestnictwa w sesji.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: M. Konieczna

                                                                                           Przewodniczący komisji

                                                                                                   Stefan Śląski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2007-11-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.