Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Usuwanie awarii na gminnej sieci wodociągowej oraz przyłączach w 2008 roku

Usuwanie awarii na gminnej sieci wodociągowej oraz przyłączach w 2008 roku


Piaski, dnia 31.12.2007r.


IZP.341-14/07

OGŁOSZENIE


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), Zamawiający tj. Gmina Piaski reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym na: Usuwanie awarii na gminnej sieci wodociągowej oraz przyłączach w 2008 roku za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:

Instalatorstwo Sanitarne i Gazowe Marian Wesoły, Strzelce Wielkie 8, 63-820 Piaski


Cena oferty:
1. Usuwanie awarii na sieci wodociągowej niezależnie od materiału i średnicy – za miejsce – 671,00 zł brutto
2. Usuwanie awarii na przyłączach wodociągowych do budynków mieszkalnych niezależnie od materiału i średnicy – za miejsce – 449,40 zł brutto
3. Usuwanie awarii na przyłączach wodociągowych do budynków pozostałych niezależnie od materiału i średnicy – za miejsce – 512,40 zł brutto
4. Wymiana hydrantu na sieci wodociągowej niezależnie od średnicy – za 1 szt – 671,00 zł brutto
5. Wymiana zasuwy niezależnie od średnicy / cena bez kosztu zasuwy / Koszt zasuwy doliczany każdorazowo do kosztu wymiany – za 1 szt. – 390,40 zł brutto
6. Wymiana wodomierza w budynku mieszkalnym wraz z armaturą z materiału zamawiającego – za 1 szt. – 128,40 zł brutto
7. Wymiana wodomierza w budynkach pozostałych wraz z armaturą z materiału zamawiającego – za 1 szt – 146,40 zł brutto
8. Wymiana przyłącza do budynku mieszkalnego do 10 m – za 1szt. – 695,50 zł brutto
9. Wymiana przyłącza do budynku mieszkalnego za każdy metr powyżej 10 m – za 1mb – 37,45 zł brutto
10. Wymiana przyłącza do budynków pozostałych do 10 m – za 1szt – 793,00 zł brutto
11. Wymiana przyłącza do budynków pozostałych za każdy metr powyżej 10 m – za 1mb – 42,70 zł brutto
12. Usuwanie innych awarii – wg kosztorysu powykonawczego na podstawie KNR przy stawkach:
a/ R – 6,50 zł
b/ koszty pośrednie Kp ( od R+S ) - 80 %
c/ koszty zakupu Kz ( od M ) – 15 %
d/ zysk Z ( od R+S+Kp ) – 20 %
e/ maszynogodzina koparki - 50 zł netto
f/ maszynogodzina środka transportu – 35 zł netto

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. XVI specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli cena – 100%
Oferta otrzymała 300,00 pkt

                                                                                           WÓJT GMINY PIASKI

                                                                                              ZENON NORMAN

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Witold Furmaniak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2007-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.