Strona główna » Dokumenty » FINANSE GMINY » Budżet » UCHWAŁA NR XVII/102/2007 Rady Gminy Piaski z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2007 r.

UCHWAŁA NR XVII/102/2007 Rady Gminy Piaski z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2007 r.


UCHWAŁA NR XVII/102/2007
Rady Gminy Piaski z dnia 28 grudnia 2007r.


w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 art.61,ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych/ Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104/  RADA GMINY PIASKI   u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 29 667,00 zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 18 874 335,00

§ 3. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 29 667,00 zgodnie z załącznikiem nr 2


§ 4. 1. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą 19 336 816,00
        2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne 8 517 979,00

§ 5. Wydatki majątkowe określa zał. nr 3

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                              Irena Różalska

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2007-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.