Strona główna » Dokumenty » FINANSE GMINY » Budżet » UCHWAŁA NR XVIII/108/2008 Rady Gminy Piaski z dnia 12 lutego 2008r. w sprawie: zmian w uchwale Rady Gminy Piaski nr XVI/97/2007 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie budżetu na 2008r.

UCHWAŁA NR XVIII/108/2008 Rady Gminy Piaski z dnia 12 lutego 2008r. w sprawie: zmian w uchwale Rady Gminy Piaski nr XVI/97/2007 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie budżetu na 2008r.


UCHWAŁA NR XVIII/108/2008
Rady Gminy Piaski z dnia 12 lutego 2008r.


w sprawie: zmian w uchwale Rady Gminy Piaski nr XVI/97/2007 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie budżetu na 2008r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d i pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami) RADA GMINY PIASKI   u c h w a l a, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/97/2007 Rady Gminy Piaski z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie budżetu na 2008 r. dokonuje się sprostowania nazw:
        1) w § 2 ust. 3 załącznik nr 5, po zmianie oznaczono jako wydatki związane z wieloletnimi planami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010
        2) § 4 ust. 2 po zmianie oznaczono jako przychody budżetu określa załącznik nr 6

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                    Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                  Irena Różalska
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2008-02-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-02-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.