Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Dostawa obiadów dla dzieci w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach w miejscowościach Piaski, Bodzewo, Szelejewo

Dostawa obiadów dla dzieci w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach w miejscowościach Piaski, Bodzewo, Szelejewo


Piaski, dnia 25.02.2008r.


GOPS.341-01/08

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 241, poz. 1763 z poźń. Zm.), Zamawiający tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na: Dostawę obiadów dla dzieci w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach w miejscowościach Piaski, Bodzewo, Szelejewo za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy:

Firma Handlowo-Usługowa „Twist” M. Seiffert ul. Starogostyńska 9, 63-800 Gostyń


Cena brutto za jeden obiad: 5,14 zł

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne SIWZ oraz zawiera najniższą cenę. ( art. 72. ust. 2 ustawy Pzp. )

                                                                                                     Kierownik
                                                                                     Gminnego Ośrodka Pomocy
                                                                                          Społecznej w Piaskach

                                                                                                Maria Ratajczak

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Ratajczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2008-02-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-02-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.