Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Dostawa trylinki na modernizację ulic w Piaskach

Dostawa trylinki na modernizację ulic w Piaskach


Piaski, dnia 10.04.2008r.


IZP.341-01/08

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późń. zm), Zamawiający tj. Gmina Piaski reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski informuje, że w postępowaniu przetargowym na: „Dostawę trylinki na modernizację ulic w Piaskach” za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:

Zakład Betoniarski Sławomir Świtała, ul. Poznańska 53, 63-820 Piaski


Cena brutto oferty: 55 949,20 zł
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. XVI specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli: cena brutto - waga kryterium 100%
Oferta otrzymała 300,00 pkt.

                                                                                                  WÓJT GMINY PIASKI

                                                                                                     ZENON NORMAN

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Witold Furmaniak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2008-04-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.