Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 7/2008 z posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu odbytego w dniu 11 marca 2008r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Protokół Nr 7/2008 z posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu odbytego w dniu 11 marca 2008r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: 7
Rok: 2008

Protokół Nr 7/2008
z posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu
odbytego w dniu 11 marca 2008r. w Urzędzie Gminy Piaski.


Obecni na posiedzeniu:
1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
4. Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak
5. Pracownik Urzędu - Zbigniew Andrzejewski

Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:
- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2008r.
W/wymieniony projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak. Radni nie wnieśli uwag.
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewidencyjny 66/1 w Bodzewie
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich w Piaskach
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicyStrzeleckiej w Piaskach
- zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
W/wymienione projekty uchwał przedstawił P. Zbigniew Andrzejewski – inspektor ds. gospodarki przestrzennej.
Na pytania w tym zakresie odpowiadał Pan Wójt i Pan Andrzejewski.
Pan Andrzejewski przedstawił aktualne ceny za dostarczenie wody i zrzut ścieków na terenie powiatu gostyńskiego. Zaznaczył, że oprócz wzrostu cen za energię elektryczną podwyżka uwarunkowana jest także dodatkowymi kosztami za badania wody.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych projektów uchwał.
- zmiany wynagradzania Wójta Gminy Piaski
- diet radnych
W/wymienione projekty uchwał przedstawił Sekretarz Gminy.
Radni nie wnieśli uwag.
- trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych
- w sprawie poboru podatku rolnego
- przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy Piaski na rok 2008
W/wymienione projekty uchwał przedstawił Wójt Gminy Piaski Zenon Norman.
Wyjaśnił, że poboru podatku rolnego może dokonać imiennie wyznaczony inkasent.
Radni nie wnieśli uwag.

Wolne głosy i wnioski.
Pani Chuda Bogumiła i Nowacka Renata zwróciły się do Rady Gminy Piaski z wnioskiem o zmniejszenie należności z tytułu zakupu działki ze względu na trudną sytuację finansową.
Komisja stwierdziła, że uzgodnione wcześniej warunki zakupu są dogodne i nie widzi potrzeby ich zmiany.
Wniosek rozpatrzono negatywnie.

Wójt Gminy Zenon Norman przedstawił drugi wniosek Pana Jerzego Parzy dotyczący wykupu pasa gruntu o szerokości 2 m przy ul. Polnej. P. Wójt wyjaśnił, że wykup będzie od P. Parzego i P. Łapawy co spowoduje uregulowanie dojazdu do posesji położonych przy ul Polnej. Dotychczasowa droga jest podzielona gruntami należącymi do P. Parzego i P. Łapawy.
Komisja wniosek rozpatrzyła pozytywnie.

Następnie P. Wójt poinformował zebranych o przetargu na sprzedaż 2 działek pod budownictwo mieszkaniowe położonych w Strzelcach Wielkich.
P. Wójt przedstawił wielkości i ceny wywoławcze sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe położonych w Bodzewie.
Radni zostali zapoznani z planowaną budową wiatraków na terenie naszej gminy na obszarze między Strzelcami Małymi a Strzelcami Wielkimi.
Na dzień dzisiejszy podpisane są umowy notarialne na dzierżawę gruntu i ustalone lokalizacje linii kablowych.
Poruszono także temat powstania zalewu na obszarze Piaski-Gostyń. Radni wyrazili obawy co do kosztów utrzymania czystości zbiornika wodnego. Wójt poruszył także temat budowy drogi i parkingu przy Klasztorze w Głogówku.

Protokółowała: M. Konieczna

                                                                                      Przewodniczący komisji

                                                                                           Wiesław Woźniak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2008-03-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.