Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Informacja o przyznaniu dotacji z budżetu gminy w konkursie na realizację zadań publicznych ogłoszonym w dniu 28 stycznia 2008 r.

Informacja o przyznaniu dotacji z budżetu gminy w konkursie na realizację zadań publicznych ogłoszonym w dniu 28 stycznia 2008 r.

Numer dokumentu: -
Rok: -

Piaski, dnia 21 kwietnia 2008 r.

 

Informacja o przyznaniu dotacji z budżetu gminy w konkursie na realizację zadań publicznych ogłoszonym w dniu 28 stycznia 2008 r.


Wójt Gminy Piaski zarządzeniem Nr 22/2008 z dnia 28 marca 2008r. zdecydował o udzielenia dotacji z budżetu gminy na realizacje zadań publicznych należących do zadań gminy, organizacjom pozarządowym, podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. Nr 96, poz. 873 z poźń. zm) prowadzące działalność statutową w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji następującym podmiotom:

1. Klub Jeździecki „Merkury” Daleszyn przy Stadninie koni Stróżyński w Daleszynie – Daleszyn 12 - Zorganizowania zawodow konnych lub cyklu zawodów konnych na terenie gminy Piaski – 4000 zł.

2. Uczniowski Ludowy klub Sportowy „Grabonóg” Grabonóg 63 - Zorganizowanie imprezy lub cyklu imprez rekreacyjno–sportowych kierowanych do mieszkańców gminy – lekkaatletyka – 7000 zł

3. Uczniowski klub Sportowy „Saturn” przy Zespole Szkół w Piaskach - Organizowanie i prowadzenie zajęc sportowo–rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ciągu całego roku – 8000 zł

                                                                                                           Wójt

                                                                                                  Zenon Norman
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Sebastian Nowak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2008-04-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.