Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Informacja o przyznaniu dotacji z budżetu gminy w konkursie na realizację zadań publicznych ogłoszonym w dniu 17 marca 2008 r.

Informacja o przyznaniu dotacji z budżetu gminy w konkursie na realizację zadań publicznych ogłoszonym w dniu 17 marca 2008 r.

Numer dokumentu: -
Rok: -

Piaski, dnia 30 kwietnia 2008 r.

 

Informacja o przyznaniu dotacji z budżetu gminy w konkursie na realizację zadań publicznych ogłoszonym w dniu 17 marca 2008 r.


Wójt Gminy Piaski zarządzeniem Nr 30/2008 z dnia 29 kwiecień 2008r. zdecydował o udzielenia dotacji z budżetu gminy na realizacje zadań publicznych należących do zadań gminy, organizacjom pozarządowym, podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. Nr 96, poz. 873 z poźń. zm) prowadzące działalność statutową w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji następującym podmiotom:

1. Stowarzyszenie DZIECKO u. Bojanowskiego 14 a, Gostyń na zadanie „Organizowanie wypoczynku letniego (w czasie wakacji letnich) w formie półkolonii dla dzieci z Zespołów Szkół Gminy Piaski w tym dla dzieci z grup ryzyka objętych programem socjoterapeutycznym” otrzymało dotację w wysokości 24 300 zł

2. Stowarzyszenie im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, Grabonóg na zadanie „Ratowanie dziedzictwa kulturowego związanego z terenem gminy” otrzymało dotację w wysokości 15 400 zł

                                                                                                         Wójt

                                                                                                Zenon Norman
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Sebastian Nowak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2008-04-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-05-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.