Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Informacja o przyznaniu dotacji z budżetu gminy w konkursie na realizacje zadań publicznych ogłoszonym w dniu 12 maja 2008 r.

Informacja o przyznaniu dotacji z budżetu gminy w konkursie na realizacje zadań publicznych ogłoszonym w dniu 12 maja 2008 r.

Numer dokumentu: -
Rok: -

 

Piaski, dnia 26 czerwca 2008 r.


Informacja o przyznaniu dotacji z budżetu gminy w konkursie na realizacje zadań publicznych ogłoszonym w dniu 12 maja 2008 r.


Wójt Gminy Piaski zarządzeniem Nr 44/2008 z dnia 25 czerwca 2008r. zdecydował o udzielenia dotacji z budżetu gminy na realizacje zadań publicznych należących do zadań gminy, organizacjom pozarządowym, podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pozn. zm) prowadzące działalność statutowa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji następującym podmiotom:
1. Stowarzyszenie pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "Kasia" - Rehabilitacja osób niepełnosprawnych - 500 zł
2. Zakon Szpitalny św. Jana Bożego - Konwent Bonifratrów - Udzielenie schronienia oraz pomoc terapeutyczna i prawna dla ofiar przemocy w gminie Piaski - 3100 zł
3. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Wojsk II Rzeczpospolitej "Odwach" - Organizacja na terenie gminy Piaski imprezy kulturalnej w formie plenerowej o zasięgu ogólnopolskim mającej na celu przybliżanie historii naszego kraju - 5000zł

                                                                                                                       Wójt

                                                                                                              Zenon Norman
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Sebastian Nowak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2008-06-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-06-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.