Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 11/2008 z posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 10 kwietnia 2008r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Protokół Nr 11/2008 z posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 10 kwietnia 2008r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: 11
Rok: 2008

Protokół Nr 11/2008
z posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki
odbytego w dniu 10 kwietnia 2008r. w Urzędzie Gminy Piaski.


Obecni na posiedzeniu:
1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska
4. Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007r.
Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak zapoznała radnych z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 marca 2008r. w sprawie : wyrażenia opinii o przedłożonym w dniu 10 marca 2008r. sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Piaski za rok 2007.
Opinia jest pozytywna.
Następnie Pani Karolczak bardzo szczegółowo przeanalizowała dochody i wydatki budżetu gminy za rok 2007.
Odpowiadała na bieżąco na pytania i wątpliwości radnych w tym zakresie.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego wykonania budżetu gminy za rok miniony.

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE:
- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2008r.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
Radni nie wnieśli uwag.
- wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach, Przedszkola Samorządowego w Piaskach , Zespołów Szkół w Piaskach, Szelejewie, Bodzewie, Zespołu Obsługi Szkół w Piaskach / 6 uchwał/
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GOK Piaski
- zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego GBP Piaski
- zmiany uchwały Nr XV/90/2007 Rady Gminy Piaski z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej
- zmiany uchwały Rady Gminy Piaski Nr XVIII/109/2008 z dnia 12 lutego 2008r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Pan Wójt poprosił radnych o wykreślenie z projektów uchwał - uchwały w sprawie wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach ponieważ pracownicy Ośrodka skorzystali już w tym roku ze zmiany wynagrodzenia gdyż otrzymali podwyżki tzw. inflacyjne.
Następnie Pan Wójt przedstawili projekty uchwał.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych projektów.
Pan Wójt poinformował, że biuro projektowe opracowuje dokumentację na budowę dwóch wiatraków i linii kablowych na terenie naszej gminy.
Ponadto poinformował, że przygotowaliśmy pozytywna opinię do firmy DROMOST w Poznaniu dotyczącą koncepcji programowej budowy obwodnicy miasta Gostynia w ciągu drogi krajowej Nr 12 na terenie naszej gminy.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: M. Konieczna

                                                                                         Przewodniczący komisji

                                                                                                   Stefan Śląski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2008-04-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-08-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.