Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 12/2008 z posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 27 maja 2008r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Protokół Nr 12/2008 z posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 27 maja 2008r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: 12
Rok: 2

Protokół Nr 12/2008
z posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki
odbytego w dniu 27 maja 2008r. w Urzędzie Gminy Piaski.


Obecni na posiedzeniu:
1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska
4. Skarbnik Gminy - Elżbieta Karolczak
5. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
6. Kierownik ZOSz - Andrzej Konieczny

Projekty uchwał w sprawie:
- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2008r.
- zmiany uchwały Rady Gminy Piaski Nr XX/130/2008 z dnia 17 kwietnia 2008r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2008r.
w/wymienione projekty uchwał przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak.
Radni nie wnieśli uwag.
-zmiany uchwały Rady Gminy Piaski Nr XIX/127/2008 z dnia 14 marca 2008r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa
w/wymieniony projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy.
- Strategii Rozwoju Edukacji w Gminie Piaski na lata 2008- 2015
- przyjęcia Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania o nazwie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska„
w/wymienione projekty uchwal przedstawił bardzo szczegółowo p. Andrzej Konieczny - kierownik Zespołu Obsługi Szkół.
Radni stwierdzili, że przedstawiona Strategia Rozwoju Edukacji w Gminie jest bardzo starannie opracowana i należy przyjąć ten dokument uchwałą.
Ponadto radni stwierdzili, że należy również zaryzykować i przyjąć Statut Stowarzyszenia o nazwie „Lokalna Grupa Działania„ gdyż gmina może wiele skorzystać sięgając po środki unijne.

Ponadto pan Wójt poinformował radnych o prowadzonych obecnie na terenie gminy inwestycjach.
W wolnych głosach i wnioskach poruszono miedzy innymi temat bezpańskich wałęsających się psów oraz sprawę segregacji śmieci przez firmy które te śmieci zbierają.
Rozmawiano również o ewentualnym przeniesieniu poczty w Szelejewie z budynku w którym się obecnie znajduje do budynku sklepu Gminnej Spółdzielni w Szelejewie.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: M. Konieczna

                                                                                    Przewodniczący komisji

                                                                                              Stefan Śląski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2008-05-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-08-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.