Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Przebudowa drogi gminnej w Szelejewie Pierwszym (obręb Szelejewo Drugie)

Przebudowa drogi gminnej w Szelejewie Pierwszym (obręb Szelejewo Drugie)


Piaski, dnia 02.09.2008r.


IZP.341-05/08

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póżń. zm), Zamawiający tj. Gmina Piaski reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski informuje, że w postępowaniu przetargowym na: „Przebudowę drogi gminnej w Szelejewie Pierwszym (obręb Szelejewo Drugie)” za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:

Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD-GOSTYŃ”Sp. z o.o., Grabonóg 69b, 63-800 Gostyń


Cena brutto oferty: 354 057,32 zł

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. XVI specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli: cena brutto - waga kryterium 100%
Oferta otrzymała 300,00 pkt

                                                                                                    Wójt

                                                                                            Zenon Norman

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Witold Furmaniak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2008-09-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.