Strona główna » Dokumenty » FINANSE GMINY » Budżet » ZARZĄDZENIE NR 57/2008 Wójta Gminy Piaski z dnia 05 sierpnia 2008r.w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 57/2008 Wójta Gminy Piaski z dnia 05 sierpnia 2008r.w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2008 r.


ZARZĄDZENIE NR 57/2008
Wójta Gminy Piaski z dnia 05 sierpnia 2008r.


w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2008 r

Na podstawie art. 188 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104/ oraz na podstawie § 10 punkt 2 uchwały Rady Gminy Piaski Nr XVI/97/2007 z dnia 19 grudnia 2007r. Z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 10000,00 zł zgodnie z zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 20190131,00 zł

§ 3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 10000,00 zł

§ 4. 1. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą 21233475,00 zł
        2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:
            1) wydatki bieżące w wysokości 17919475,00
            w tym:
            a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8738566,00

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                     Wójt

                                                                                           Zenon Norman

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2008-08-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.