Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Bodzewie – ściany konstrukcyjne, pokrycie dachu, roboty elektryczne

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Bodzewie – ściany konstrukcyjne, pokrycie dachu, roboty elektryczne


Piaski, dnia 26.09.2008r.


IZP.341-06/08

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póżń. zm.), Zamawiający tj. Gmina Piaski reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski informuje, że w postępowaniu przetargowym na: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Bodzewie – ściany konstrukcyjne, pokrycie dachu, roboty elektryczne” za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:

Zakład Remontowo-Budowlany „REM-BUD” Marek Konieczny, Drzewce 31, 64-125 Poniec


Cena brutto oferty: 379 944,37 zł
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. XVI specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli: cena brutto - waga kryterium 100%
Oferta otrzymała 300,00 pkt.

                                                                                                   WÓJT GMINY PIASKI

                                                                                                      ZENON NORMAN

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Witold Furmaniak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2008-09-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.