Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Piaskach w 2009r

Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Piaskach w 2009r


Piaski, dnia 11.12.2008r.


IZP.341-08/08

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późń. zm), Zamawiający tj. Gmina Piaski reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski informuje, że w postępowaniu przetargowym na:

„Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Piaskach w 2009r.”


za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:

Młodziuśki Andrzej Stan „Młodziuśki, ul. 3 Maja 12 skr. Poczt. 3, 63-740 Kobylin


Cena jednostkowa brutto za km: 5,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. XVI specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli: cena jednostkowa brutto za 1 km - waga kryterium 100%
Oferta otrzymała 300,00 pkt

                                                                                               WÓJT GMINY PIASKI

                                                                                                   ZENON NORMAN

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Witold Furmaniak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2008-12-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.