Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Dostawa oleju napędowego i etyliny w 2009 roku.

Dostawa oleju napędowego i etyliny w 2009 roku.


Piaski, dnia 12.12.2008r.


IZP.341-09/08

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późń. zm.), Zamawiający tj. Gmina Piaski reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski informuje, że w postępowaniu przetargowym na:

„Dostawa oleju napędowego i etyliny w 2009 roku.”


za najkorzystniejszą uznana została oferta wykonawcy:

Firma Handlowo-Usługowa „Jula-Benz” Urszula Gorwa Stacja Paliw ul. Gostyńska 11, 63-820 Piaski

- opust cenowy ON – 0,03 zł brutto
- opust cenowy Pb95 – 0,03 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. XVI specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli: opust cenowy ON – waga kryterium 90 %, opust cenowy Pb-95 – waga kryterium 10 %.
Oferta otrzymała 300,00 pkt

                                                                                                    WÓJT GMINY PIASKI

                                                                                                       ZENON NORMAN

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Witold Furmaniak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2008-12-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.